Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Разширяване възможностите за автоматизация на диагностиката при микроскопски медицински изследвания
Ключови думи: автоматизация на микроскопските изследвания, медицински изображения

Библиография

  Издание

  , 2002, България,
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Expansion of the possibilities for automation of diagnostics of microscopic medical investigations
  Keywords: microscopik images automation, medical images

  References

   Issue

   , 2002, Bulgaria,

   Вид: дисертация