Оригинал (Original)
Автори: Маринов, Ф. Д., Андреев Р. П.
Заглавие: Транспортен механизъм за хартия за ударни печатащи устройства
Ключови думи: Транспортен механизъм, ударни печатащи устройства

Библиография

  Издание

  Институт за изобретения и рационализации, том BG, брой 4896, 1989, България, София, Институт за изобретения и рационализации
  Autors: Marinov, P. D., Andreev R. P.
  Title: Paper Transport Mechanism for Impact Printers
  Keywords: Paper feed mechanism, impact printers

  References

   Issue

   Institute of Inventions and Innovations, vol. BG, issue 4896, 1989, Bulgaria, Sofia, Institute of Inventions and Innovations

   Вид: патент/полезен модел