Оригинал (Original)
Автори: Мартинов, С. В.
Заглавие: Избор на технология за обслужване на локални контейнерни терминали с автомобили контейнеровози
Ключови думи: Контейнер, Терминал, Интермодален, Транспорт

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2012, стр. стр. 284-287, 2012, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-955X
  Autors: Martinov, S. V.
  Title: Choice of Technology to Serve Local Container Terminals by Container Trucks
  Keywords: Container, Terminal, Intermodal, Transport

  References

   Issue

   BulTrans-2012 Proceedings 26-28 September 2012 Sozopol, pp. 284-287, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU Sofia, ISBN ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание