Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Култура и етика в организационното поведение
Ключови думи: организационна етика, културни различия в организационното поведение, тип организационна култура, култура и групово поведение

Библиография

  Издание
  книга, том 1, брой 1, стр. стр. 1 - 184, 2003, България, София, ЕОН - 2000, ISBN 954-9699-17-X

  Издателските права се държат от EOН - 2000

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Culture and Ethics in Organizational Behavior
  Keywords: organizational ethics, cultural differences in organizational behavior, type of organizational culture, culture and group behavior

  References

   Issue
   book, vol. 1, issue 1, pp. 1 - 184, 2003, Bulgaria, Sofia, EON, ISBN 954-9699-17-X

   Copyright EOН - 2000

   Вид: учебник

   Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова