Оригинал (Original)
Автори: Видеков, В. Х., Радонов, Р. И.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по техника на повърхностния монтаж
Ключови думи: Повърхностен монтаж, лабораторни упражнения

Библиография

  Издание

  Технически университет - София, 2004, България, София, ISBN 954-438-415-4
  Autors: Videkov, V. H., Radonov, R. I.
  Title: Manual for Laboratory Exercises in SMD Technique
  Keywords: Laboratory Exercises, SMD Technique

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, 2004, Bulgaria, Sofia, ISBN 954-438-415-4

   Вид: ръководство