7987

Публикации
Publications

1333

Автори
Autors

7988

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7701 Сивова, М. В., Разработване на курсов проект по дисциплината "Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи" в универсална CAD система (2012)
7702 Сивова, М. В., Приложение на AutoCAD при оформяне на графичната информация в технологичната документация на шевните изделия (2015)
7703 Сивова, М. В., Конструктивно моделиране на облеклото от втори вид чрез използване на системата AutoCAD (2015)
7704 Сивова, М. В., Разновидности на класическия стил в дамското облекло (2015)
7705 Сивова, М. В., Проектиране на женска народна носия от сукманен тип (2017)
7706 Сивова, М. В., Проектиране на дамска рокля в национален стил (2018)
7707 Сивова, М. В., Димитрова Ст. Н., Дизайн и конструиране на адаптирана народна носия (2020)
7708 Kostadinov, G.K., Danailov, P. D., Dimitrova, R. D., Kandeva, M. K., Penyashki, T.P., Kamburov, V. K., Nikolov, A. N., Elenkov Bl., Surface topography and roughness parameters of electrospark coatings on titanium and nickel alloys (2021)
7709 Сивова, М. В., Конструктивно моделиране на облекло: работна тетрадка (2019)
7710 Сивова, М. В., Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи (2017)
7711 Vencl A., Veljko Šljivić,., Pokusová M., Kandeva, M. K., Hong Guang Sun., Elena Zadorozhnaya., Ilija Bobić., Microstructure and Tribological Properties of Zn-Al/Ti Metal-Metal Composites Reinforced with Alumina Nanoparticles (2021)
7712 Kandeva, M. K., D. Karastoyanov., Nikolcheva, G. N., B. Stojanović., P. Svoboda., A. Vencl., Tribological studies on copper-based friction linings (2017)
7713 Янева, С. Ц., Снежина Денчева., Изследване на функционалността и възможностите на някои платформи, използвани за присъствено обучение в електронна среда (2022)
7714 Сербезов, В. С., Числено моделиране на газотурбинен спомагателен енергиен агрегат (2002)
7715 Янева, С. Ц., Снежина Денчева., Методи за обучение, приложимост и функционалност в процеса на присъствено обучение в електронна среда (2022)
7716 Kandeva, M. K., D. Karastoyanov., Assenova E., K. Jakimovska., S. Simeonov., A. Vencl., The Influence of the Valena MetalPlating Additive on Tribotechnical Characteristics of the Steel–Bronze Tribological System (2016)
7717 Kandeva, M. K., ZH. KALITCHIN., Stoyanova, Y. S., Prime Archives in Material Science: 3rd Edition 1 www.videleaf.com Book Chapter Influence of Chromium Concentration on the Abrasive Wear of Ni-Cr-B-Si Coatings Applied by Supersonic Flame Jet (HVOF) (2021)
7718 Сивова, М. В., Ганев В. П., Проектиране на саяна народна носия чрез съвременни методики за конструиране (2021)
7719 D. JESIC., S. SOVILJ-NIKIC., Kovač, P. K., B. SOVILJ., Kandeva, K. M., Kalitchin, Zh. K., B. SAVKOVIC., Eco-Tribological Properties of Nodular Cast Iron of Ferritic Structural Basis (2022)
7720 Ivanova, T. I., Assessing Ontology Alignment Quality – Analysis and Recommendations (2020)
7721 Иванова, Т. И., Extending Ontology Alignment Evaluation Data Sets for Evaluation of Bulgarian Language – Labelled Ontology Alignment (2020)
7722 Gospodinova, E. G., XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013 (2013)
7723 Gospodinova, E. G., Practical stability with respect to h-manifolds for impulsive control functional differential equations with variable impulsive perturbations (2019)
7724 Gospodinova, E. G., Technologies for the Introduction of Digitalized Cultural Heritage to Visually Impaired People (2019)
7725 Господинова, Е. А., Статистически извод с проверка на хипотези за трикритериална методика за диагностика и развиване на математическата компетентност (2019)
7726 Angelova, R. A., Cross-cultural management of the European textile and clothing industries: Application of Hofstede’s cultural dimensions (2017)
7727 Angelova, R. A., Naydenov K., Hägerhed-Engman, L., Melikov, A., Popov, T., Stankov P., Bornehag, C. G., The response rate in postal epidemiological studies in the context of national cultural behaviour (2012)
7728 Ivanova, T. I., Bilingual Ontologies for Teaching Programming in Java (2014)
7729 Иванова, Т. И., An Information Model for Ontology Searching and Reuse (2013)
7730 Иванова, Т. И., A RECOMMENDATION SYSTEM FOR ONTOLOGY SEARCHING AND REUSE (2013)
7731 Ivanova, T. I., Semantic Reranking of Scientific Papers According to its Research Area and Research Technologies (2013)
7732 Ivanova, T. I., SMARTER E-LEARNING SOLUTIONS BASED ON SEMANTIC TECHNOLOGIES: ANALYSIS AND TRENDS (2012)
7733 Ivanova, T. I., An Approach for Adaptive Open Corpus E-Learning Authoring (2011)
7734 Ivanova, T. I., AN APPROACH FOR SEMANTIC DESCRIPTION OF IDEs (2012)
7735 Ivanova, T. I., ONTOLOGY LEARNING TECHNOLOGIES – BRIEF SURVEY, TRENDS AND PROBLEMS (2012)
7736 Иванова, Т. И., Иванова, М. С., Actualization of a Course Library through Influential Twitter Knowledge (2012)
7737 Ivanova, T. I., Approaches for Adaptive E-Learning Authoring (2011)
7738 Ivanova, T. I., Conceptual Model of Semantically-Rich PLE-Development Environment (2011)
7739 Ivanova, T. I., AN APPROACH FOR SEMANTIC QUERY ENRICHMENT TO IMPROVE SCIENTIFIC PAPER SEARCH (2010)
7740 Ivanova, T. I., Terzieva V., Ontology Mapping Tools, Methods and Approaches - Analytical Survey. (2010)
7741 Ivanova, T. I., Terzieva, V., Andreev R., Ontology-based Recommendation System for Personalized Education of Dyslexics to Read (2010)
7742 Ivanova, T. I., AN APPROACH FOR PERSONALIZED WEB 2.0 BASED EXTRACTION OF EMMERGENT FROM FOLXONOMY SEMANTICS (2010)
7743 Ivanova, T. I., MODERN DEVELOPMENTS IN E-LEARNING AND THEIR APPLICATION IN ECONOMICS AND MANAGEMENT LEARNING (2010)
7744 Ivanova, T. I., Ivanova, M. I., ONTOLOGY-DRIVEN ELEARNING SYSTEM IN SUPPORT OF KNOWLEDGE GATHERING (2011)
7745 Ivanova, T. I., Adaptive Open Corpus E-learning and Authoring, Using Collaborative Ontology Learning (2011)
7746 Ivanova, T. I., RDB to RDF or Ontology Mapping – Approaches, Tools and Problems (2010)
7747 Ivanova, T. I., Ontology-Based Deep Web Search For E-Science (2010)
7748 Ivanova, T. I., A semi-automatic ontology learning method for e-learning resources terminology extraction (2010)
7749 Ivanova, T. I., A semantic ontology alignment method (2010)
7750 Ivanova, T. I., Spasova, N. V., Radoyska P., Virtual research laboratory on electronic and computer technologies. (2011)