9200

Публикации
Publications

1412

Автори
Autors

9201

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
8201 Stoyanov, V. D., Nikolov, V. N., Numerical study on convective heat exchange between impinging gas jets and solid surfaces (2022)
8202 Kamarska, K. V., Study of the corrosion behavior of aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn in acidic media (2022)
8203 Kamarska, K. V., Corrosion of AlSi18Cu3CrMn aluminum alloy in a chloride-containing medium (2022)
8204 Georgiev, M. G., Nikolova, N. G., Gospodinova, D. N., Milanov, K. G., Georgieva, A. N., Hardware-in-the-loop system for PLC based robust controller design and test for a robotic system for details processing application (2022)
8205 KarlovaSergieva, V. A., Nikolova, N. G., Conditional feedback control of a model of the current-decoupled AC motor (2022)
8206 Spasov, V. K., ENHANCING THE ACCURACY AND SPEED OF THE FINITE ELEMENT ANALYSIS OF OPEN BOUNDARY MAGNETIC PROBLEMS (2022)
8207 Vladkova T. G., Georgieva, N., Staneva A., Gospodinova, D. N., Recent Progress in Antioxidant Active Substances from Marine Biota (2022)
8208 Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Terneva, Z. A., Hardware Implementation and Comparison of CRA and TRA when Trying to Recover the AES-128 Key (2020)
8209 Nikolova, D. V., Vladimirov, I. H., Terneva, Z. A., Software Implementation of CRA and TRA to Recover the AES-128 Key using Side-Channel Signals with Python3 (2020)
8210 Димитрова, Р. К., Атанас Велков., Димитров, С. Б., Избор на задвижване за автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8211 Цолов, С. Т., Димитрова, Р. К., Николов, С. Н., Сравнителен анализ на алгоритми за проектиране на роботи с паралелна кинематика (2022)
8212 Димитров, С. Б., Димитрова, Р. К., Васил Стоименов., 3D Моделиране на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8213 Nikolov, S. N., Dimitrova, R. K., Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Stambolov, G. S., Generalized assessment of the technical parameters of industrial robots for extraction of castings from high-pressure casting machines (2022)
8214 Nikolov, S. N., Dimitrova, R. K., Dimitrov, S. B., Using of 3D Printing Technologies in the Manufacture of Mechatronic Products (2022)
8215 Димитров, С. Б., Бонев К., Коцева Г., Изработване на прототип на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8216 Владимиров, Б. Ч., Николов, С. Н., Димитров, С. Б., Приложение на промишлени роботи в опасни за човешкото здраве производствeни среди (2022)
8217 Димитров, С. Б., Рашков Г., Цолов, С. Т., Програмиране и управление на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8218 Димитров, С. Б., Маркосян С., Рачев Х., Инженерен анализ на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8219 Тотев, Д. К., Oсновни проблеми при интеграцията на съществуващи системи за автоматизация и управление на индустриални и производствени процеси към изискванията на концепцията „ИНДУСТРИЯ 4.0“ (2022)
8220 Величкова, Р. Т., Математическо и числено моделиране на горски пожари (2022)
8221 Velichkova, R. T., Angelova, R. A., Simova, I. S., Markov, D. G., Jordanov, P. S., Pushkarov, M. I., Sandov, O. L., Exploring the potential of straw biochar for environmentally friendly fertilizer (2022)
8222 Tsenev, V. P., Ivanova, M. S., Statistical and machine learning approach for evaluation of control systems for automatic production lines (2022)
8223 Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Terneva, Z. A., Modifying a Kinect v2 sensor to be able to connect to a Windows PC without the use of a Microsoft OEM adapter (2019)
8224 Панов, И. Т., Димова Д,., Дочев, Б. А., Investigation of the Influence of Heat Treatment on the Structure and Properties of Aluminum-Silicon Alloy AlSi18Cu3CrMn (2022)
8225 Дочев, Б. А., Панов, И. Т., Димова Д,., Comparative Study of Corrosion of Aluminum Alloy AlSi25 Used in the Automotive Industry (2022)
8226 Tchakarski, D. S., Vakarelska, T. A., Dimitrova, R. K., Tomov, P. K., EFFECTIVE SOLUTIONS FOR AUTOMATION AND ROBOTATION OF MANUFACTURE (2018)
8227 Tsenev, V. P., Automatic quality control of a connector assembly line (2022)
8228 Tsenev, V. P., Automatic preparation of contact packages for overmolding using robots (2022)
8229 Tsenev, V. P., Nedyalko Peshev., Measurement and analysis of the peel strength for solder joints in LGA electronic assembly using statistical methods (2022)
8230 Райчев, Р. П., Делова, И. Л., ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА НЕСТАНДАРТНИ АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВИ СПЛАВИ AlSi11Cu5Mg И AlSi18Cu5Mg ПРИ КОМБИНИРАНИ НАТОВАРВАНИЯ (2022)
8231 Райчев, Р. П., Димова Д., СОФТУЕРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЛАВ AlSi18Cu3CrMn (2022)
8232 Райчев, Р. П., Димова Д., ОПРЕДЕЛЯНЕ ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТТА НА АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВА СПЛАВ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР (2022)
8233 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., Zlatanova, V. G., Study of the Influence of the Translational Magnets on the Electrical Parameters of Linear Generators with Rotating Magnets in the Stator Windings (2022)
8234 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., Zlatanova, V. G., Piezoelectric Springy Wind Generator (2022)
8235 Georgieva, M. G., Investigation of the Influence of Ni2+ Concentration for the Obtaining of Electroless Cu-Ni-P Alloy Coatings on the Dielectric Surface (2022)
8236 Georgieva, M. G., “Electroless deposition of Cu-Ni-P Alloy Coatings on a Dielectric Surface for Application in Electronics” (2022)
8237 Georgieva, M. G., Lazarova, D., Petrova, M., Tzaneva, B. R., Dobreva, Ek., Modification of the Surface of ABS Polymer by Swelling Operation and its Influence on some Properties of Electroless Deposited Metal Coatings (2023)
8238 Georgieva, M. G., Study of a System for Creating a Statistical Model of the Electroless Plating of Cu-Ni-P Alloys (2022)
8239 Georgiev, G. V., Serbezov, V. S., Todorov, M. D., Data acquisition system for small propeller test rig (2022)
8240 Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Terneva, Z. A., Overview of Methods for 3D Reconstruction of Human Models with Applications in Fashion E-commerce (2021)
8241 Nikolov, S. N., Panayotov, D. P., Optimizing the Machining of Mold Elements in CAM Environment (2022)
8242 Iatcheva, I. I., Some Specifics in Field Modeling, Taking into Account the Coupling of Thermal, Mechanical and Physicochemical Features (2022)
8243 Iatcheva, I. I., Petkova, N. S., Gadjeva, E. D., Application of Parametric Simulations in Learning Process - Opportunities and Benefits (2022)
8244 Брандиски, К. Г., Николова-Ячева, И. И., CAD системи в електромагнетизма (2002)
8245 Gergova, Z. K., Iatcheva, I. I., Darjanova, D. P., Influence of some design parameters on the performance of powerful reactors (2016)
8246 Чавушян, В. Б., Георгиева, В. К., Николов, С. Н., МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВИБРАЦИИТЕ В РОБОТИЗИРАНИТЕ СИСТЕМИ (2022)
8247 Хасанова, М. Х., Николов, С. Н., Определяне на базови размери за различни типове конструктивни алуминиеви профили (2019)
8248 Nikolova, D. V., Vladimirov, I. H., Terneva, Z. A., Human Action Recognition for Pose-based Attention: Methods on the Framework of Image Processing and Deep Learning (2021)
8249 Terneva, Z. A., Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Accessing LinkedIn and Google E-mail Databases Using Kali Linux and TheHarvester (2021)
8250 Terneva, Z. A., Nenova, M. V., v A Terneva., Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Cyberattack types - methods and technics for protection of communication resources (2022)