11036

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11037

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7851 Сивова, М. В., Приложение на AutoCAD при оформяне на графичната информация в технологичната документация на шевните изделия (2015)
7852 Сивова, М. В., Конструктивно моделиране на облеклото от втори вид чрез използване на системата AutoCAD (2015)
7853 Сивова, М. В., Разновидности на класическия стил в дамското облекло (2015)
7854 Сивова, М. В., Проектиране на женска народна носия от сукманен тип (2017)
7855 Сивова, М. В., Проектиране на дамска рокля в национален стил (2018)
7856 Сивова, М. В., Димитрова Ст. Н., Дизайн и конструиране на адаптирана народна носия (2020)
7857 Kostadinov, G.K., Danailov, P. D., Dimitrova, R. D., Kandeva, M. K., Penyashki, T.P., Kamburov, V. K., Nikolov, A. N., Elenkov Bl., Surface topography and roughness parameters of electrospark coatings on titanium and nickel alloys (2021)
7858 Сивова, М. В., Конструктивно моделиране на облекло: работна тетрадка (2019)
7859 Сивова, М. В., Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи (2017)
7860 Vencl A., Veljko Šljivić,., Pokusová M., Kandeva, M. K., Hong Guang Sun., Elena Zadorozhnaya., Ilija Bobić., Microstructure and Tribological Properties of Zn-Al/Ti Metal-Metal Composites Reinforced with Alumina Nanoparticles (2021)
7861 Kandeva, M. K., D. Karastoyanov., Nikolcheva, G. N., B. Stojanović., P. Svoboda., A. Vencl., Tribological studies on copper-based friction linings (2017)
7862 Янева, С. Ц., Снежина Денчева., Изследване на функционалността и възможностите на някои платформи, използвани за присъствено обучение в електронна среда (2022)
7863 Сербезов, В. С., Числено моделиране на газотурбинен спомагателен енергиен агрегат (2002)
7864 Янева, С. Ц., Снежина Денчева., Методи за обучение, приложимост и функционалност в процеса на присъствено обучение в електронна среда (2022)
7865 Kandeva, M. K., D. Karastoyanov., Assenova E., K. Jakimovska., S. Simeonov., A. Vencl., The Influence of the Valena MetalPlating Additive on Tribotechnical Characteristics of the Steel–Bronze Tribological System (2016)
7866 Kandeva, M. K., ZH. KALITCHIN., Stoyanova, Y. S., Prime Archives in Material Science: 3rd Edition 1 www.videleaf.com Book Chapter Influence of Chromium Concentration on the Abrasive Wear of Ni-Cr-B-Si Coatings Applied by Supersonic Flame Jet (HVOF) (2021)
7867 Сивова, М. В., Ганев В. П., Проектиране на саяна народна носия чрез съвременни методики за конструиране (2021)
7868 Георгиева-Гущанова, Б. Г., Матричен анализ върху технологията за машинно изаботване на българска везба (2014)
7869 D. JESIC., S. SOVILJ-NIKIC., Kovač, P. K., B. SOVILJ., Kandeva, K. M., Kalitchin, Zh. K., B. SAVKOVIC., Eco-Tribological Properties of Nodular Cast Iron of Ferritic Structural Basis (2022)
7870 Ivanova, T. I., Assessing Ontology Alignment Quality – Analysis and Recommendations (2020)
7871 Иванова, Т. И., Extending Ontology Alignment Evaluation Data Sets for Evaluation of Bulgarian Language – Labelled Ontology Alignment (2020)
7872 Gospodinova, E. G., XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013 (2013)
7873 Gospodinova, E. G., Practical stability with respect to h-manifolds for impulsive control functional differential equations with variable impulsive perturbations (2019)
7874 Gospodinova, E. G., Technologies for the Introduction of Digitalized Cultural Heritage to Visually Impaired People (2019)
7875 Господинова, Е. А., Статистически извод с проверка на хипотези за трикритериална методика за диагностика и развиване на математическата компетентност (2019)
7876 Angelova, R. A., Cross-cultural management of the European textile and clothing industries: Application of Hofstede’s cultural dimensions (2017)
7877 Angelova, R. A., Naydenov K., Hägerhed-Engman, L., Melikov, A., Popov, T., Stankov P., Bornehag, C. G., The response rate in postal epidemiological studies in the context of national cultural behaviour (2012)
7878 Иванова, Т. И., ГЛОБАЛНАТА СЕМАНТИЧНА МРЕЖА. ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТИ, ПРИЛОЖЕНИЯ (2015)
7879 Ivanova, T. I., Bilingual Ontologies for Teaching Programming in Java (2014)
7880 Иванова, Т. И., An Information Model for Ontology Searching and Reuse (2013)
7881 Иванова, Т. И., A RECOMMENDATION SYSTEM FOR ONTOLOGY SEARCHING AND REUSE (2013)
7882 Ivanova, T. I., Semantic Reranking of Scientific Papers According to its Research Area and Research Technologies (2013)
7883 Ivanova, T. I., SMARTER E-LEARNING SOLUTIONS BASED ON SEMANTIC TECHNOLOGIES: ANALYSIS AND TRENDS (2012)
7884 Ivanova, T. I., An Approach for Adaptive Open Corpus E-Learning Authoring (2011)
7885 Ivanova, T. I., AN APPROACH FOR SEMANTIC DESCRIPTION OF IDEs (2012)
7886 Ivanova, T. I., ONTOLOGY LEARNING TECHNOLOGIES – BRIEF SURVEY, TRENDS AND PROBLEMS (2012)
7887 Ivanova, T. I., Ontology Alignment: State of the Art, Main Trends and Open Issues. (2012)
7888 Иванова, Т. И., Иванова, М. С., Actualization of a Course Library through Influential Twitter Knowledge (2012)
7889 Ivanova, T. I., Approaches for Adaptive E-Learning Authoring (2011)
7890 Ivanova, T. I., Conceptual Model of Semantically-Rich PLE-Development Environment (2011)
7891 Ivanova, T. I., AN APPROACH FOR SEMANTIC QUERY ENRICHMENT TO IMPROVE SCIENTIFIC PAPER SEARCH (2010)
7892 Ivanova, T. I., Terzieva V., Ontology Mapping Tools, Methods and Approaches - Analytical Survey. (2010)
7893 Ivanova, T. I., Terzieva, V., Andreev R., Ontology-based Recommendation System for Personalized Education of Dyslexics to Read (2010)
7894 Ivanova, T. I., AN APPROACH FOR PERSONALIZED WEB 2.0 BASED EXTRACTION OF EMMERGENT FROM FOLXONOMY SEMANTICS (2010)
7895 Ivanova, T. I., MODERN DEVELOPMENTS IN E-LEARNING AND THEIR APPLICATION IN ECONOMICS AND MANAGEMENT LEARNING (2010)
7896 Ivanova, T. I., Ivanova, M. I., ONTOLOGY-DRIVEN ELEARNING SYSTEM IN SUPPORT OF KNOWLEDGE GATHERING (2011)
7897 Ivanova, T. I., Adaptive Open Corpus E-learning and Authoring, Using Collaborative Ontology Learning (2011)
7898 Ivanova, T. I., RDB to RDF or Ontology Mapping – Approaches, Tools and Problems (2010)
7899 Ivanova, T. I., Ontology-Based Deep Web Search For E-Science (2010)
7900 Ivanova, T. I., A semi-automatic ontology learning method for e-learning resources terminology extraction (2010)