10942

Публикации
Publications

1543

Автори
Autors

10943

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7801 Spasova, N. R., Toskov, B., Toskova, A., Bogdanov, S., Intelligent Management of IoT Devices with Limited Connectivity (2021)
7802 Spasova, N. R., Toskov, B., Toskova, A., Bogdanov, S., Intelligent IoT Gateway (2021)
7803 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., Code Optimization and Scaling of the Astrophysics Software Gadget on Intel Xeon Phi (2014)
7804 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., Code Optimization and Performance Analysis of Oceanographic Software Package NEMO for GPGPU Systems (2014)
7805 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., "Silicon Galaxy" system area network for collective communication in supercomputers (2014)
7806 Катранджиев, Н. С., ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ (2019)
7807 Neznakomova, M. P., Gospodinova, D. N., Neural Networks Application for Modelling of RES production Publisher: IEEE Cite This PDF (2021)
7808 Боровска, П. И., Иванова, Д. А., Тестване и оценка на производителността на софтуернияпакет NEMO за океанология на компактен компютъренклъстер (2012)
7809 Borovska, P. I., Nakov, O. N., Ivanova, D. A., S. Markov., F. Filipov., Performance Evaluation of TOFU System Area Network Design for High-Performance Computer Systems (2011)
7810 Катранджиев, Н. С., ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОБЩИНИТЕ – МОДУЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „МАТЕУС“ (2020)
7811 Rupetsov V., Uzunov Iv., Mishev A., Panov, I. T., Velev E., Study of wear intensity of solid nanocoatings deposited on steel 1.2080 (X12) (2021)
7812 Дочев, Б. А., Изследване процеса на кристализация на надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi25Cu3Cr (2022)
7813 Дочев, Б. А., Изследване структурата на комплексно модифицирана нестандартна бутална сплав AlSi18Cu5Mg (2022)
7814 Lazarova, M. D., Minkova., Non-central Polya-Aeppli distribution (2018)
7815 Lazarova, M. D., Krasimira Kostadinova., Polya-Aeppli risk models (2018)
7816 Lazarova, M. D., Leda Minkova., I-Delaporte process and applications (2017)
7817 Илиева, С. Д., Антонова, В. Н., Вкусът на цветовете (2022)
7818 Катранджиев, Н. С., Снежинка Константинова., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДАНЪЧНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС В ТУРИЗМА В УСЛОВИЯ НА КРИЗА (2020)
7819 Тонков, Г. П., Синтез на пространствен зъбен механизъм с успоредни оси и равнинни повърхнини на зъбите на едното колело (2003)
7820 Георгиева, В. К., Моделиране и оптимизация при проектиране и изследване на автоматизиращи устройства (1999)
7821 Сивова, М. В., Конструиране на детски гащеризон (за деца от яслена група) (2006)
7822 Сивова, М. В., Конструиране на къс панталон (шорти) за деца от яслена група (2006)
7823 Сивова, М. В., Масалова В. А., Трансформация на свивки с използване на САПР AutoCAD (2009)
7824 Сивова, М. В., Петров, Х. М., Масалова В. А., Параметры рисунка материала, влияющие на этапы проектирования одежды (2010)
7825 Сивова, М. В., Петров, Х. М., Масалова В. А., Класификация на начините за разполагане на свивката върху конструктивните детайли при изделия от десени на райе и каре (2010)
7826 Lelcheva M., Serbezov, V. S., Recent Studies On Alternative Power Units For Passenger Aircraft (2013)
7827 Сивова, М. В., Павлова, М. Ц., Основна конструкция на права пола за бъдещи майки (2001)
7828 Serbezov, V. S., Dimitrov S., Rangelov K., Mobile test stand for evaluation of electric power plants for unmanned aircraft (2017)
7829 Сивова, М. В., Павлова, М. Ц., Основна конструкция на блуза за бъдещи майки (2001)
7830 Павлова, М. Ц., Сивова, М. В., Основна конструкция на права пола с талийни свивки за бъдещи майки (2001)
7831 Panayotov, F. K., Serbezov, V. S., Dobrev I., Todorov, M. D., PIV Investigation of UAV Rotor in Hover (2020)
7832 Павлова, М. Ц., Сивова, М. В., Основна конструкция на панталон за бъдещи майки (2001)
7833 Сивова, М. В., Използване на съвременни CAD системи в дисциплината „Конструиране на шевни изделия” (2009)
7834 Ковачев М., Лаковска Н., Сербезов, В. С., Изследване влиянието на подхода за кацане по схема с непрекъснато снижение (CDA) върху разхода на гориво на транспортен самолет с ГТД (2011)
7835 Serbezov, V. S., Bozhkova B., Dimitrov, I. D., Preliminary Evaluation Of Noise Reduction In Sofia By Implementing Continuous Descent Approach Procedures For Landing At Sofia Airport (2009)
7836 Сивова, М. В., Компютърна технология за формиране на размерката в универсалната графична система AutoCAD (2010)
7837 Сивова, М. В., Масалова В. А., Проектиране на ефекти в облекла, изработени от десени на райе и каре (2011)
7838 Сивова, М. В., Подготовка на предната част на дамско сако за моделиране в универсална CAD система (2011)
7839 Сивова, М. В., Конструиране на облекло в универсална CAD система (2011)
7840 Сивова, М. В., Разработване на курсов проект по дисциплината "Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи" в универсална CAD система (2012)
7841 Сивова, М. В., Приложение на AutoCAD при оформяне на графичната информация в технологичната документация на шевните изделия (2015)
7842 Сивова, М. В., Конструктивно моделиране на облеклото от втори вид чрез използване на системата AutoCAD (2015)
7843 Сивова, М. В., Разновидности на класическия стил в дамското облекло (2015)
7844 Сивова, М. В., Проектиране на женска народна носия от сукманен тип (2017)
7845 Сивова, М. В., Проектиране на дамска рокля в национален стил (2018)
7846 Сивова, М. В., Димитрова Ст. Н., Дизайн и конструиране на адаптирана народна носия (2020)
7847 Kostadinov, G.K., Danailov, P. D., Dimitrova, R. D., Kandeva, M. K., Penyashki, T.P., Kamburov, V. K., Nikolov, A. N., Elenkov Bl., Surface topography and roughness parameters of electrospark coatings on titanium and nickel alloys (2021)
7848 Сивова, М. В., Конструктивно моделиране на облекло: работна тетрадка (2019)
7849 Сивова, М. В., Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи (2017)
7850 Vencl A., Veljko Šljivić,., Pokusová M., Kandeva, M. K., Hong Guang Sun., Elena Zadorozhnaya., Ilija Bobić., Microstructure and Tribological Properties of Zn-Al/Ti Metal-Metal Composites Reinforced with Alumina Nanoparticles (2021)