8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7801 Камбуров, В. В., N. Radeva., Николов, А. А., Димитрова, Р. Б., Виртуални решения за екструдиране с циклично усукване чрез ротация на контейнера и на матрицата (2021)
7802 Камбуров, В. В., Влияние на контактното триене върху акумулираните деформации при равноканална ъглова екструзия с редуцирани сили на триене (2021)
7803 Камбуров, В. В., Николов, А. А., Димитрова, Р. Б., Неравномерност на деформациите при равноканална ъглова екструзия с подвижен поансон-матрица и при непрекъснат Conform процес (2020)
7804 Камбуров, В. В., Крива на уякчаване, отчитаща структурните изменения в металите при високи степени на деформация, реализирани чрез двуъглова равноканална екструзия (2018)
7805 Tontchev N., Semenov V., Raab A., Kamburov, v. V., Selecting the optimum variant of the shear drawing process for low-carbon steel (2017)
7806 Pandiev, I. M., Analysis and design of instrumentation amplifiers (2013)
7807 Zlateva, P. I., Computer- und Kommunikationstechnik. Deutsch für Studenten. (2003)
7808 Златева-Колева, П. И., За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат (1984)
7809 Полихронов, Г. Т., Петров, М. М., Тодоров, М. Д., Сербезов, В. С., Експериментално изследване на вибрациите в трансмисията на хеликоптер Ми-8/Ми-8МТВ (2004)
7810 Hrischev, R. H., Determining the Role of Information Security in Enterprise Resources Planning Systems (2022)
7811 Hrischev, R. H., Effective approach experience for practical training using web-based platforms and tools in the context of the COVID-19 pandemic (2022)
7812 Schwicker M P., Nikolov, N. D., Development of a Fused Deposition Modeling System to Build Form-Fit Joints Using an Industrial Robot (2022)
7813 Николов К. В., Цонев, В. Ц., Механичните свойства на пробни тела от полимерни материали, получени чрез адитивно производство (2020)
7814 Iliev, I. T., Kanev, I. K., Krasteva, V. T., A Survey on the Application of Mobile Communication Devices in Remote Cardiac Monitoring Systems (2022)
7815 Iliev, I. T., Jekova, I. I., Tabakov, S. D., High-Risk Cardiac Patients’ Follow-Up via Portable Telemonitoring Personal Analyzer: Applicability, Reliability and Accuracy (2022)
7816 Velichkova, R. T., Markov, D. G., Simova, I. S., Pushkarov, M. I., Denev, I. N., Ivanov, I. I., Wandong Zheng., Possibility for Using Biochar for Sustainable Agriculture: a Case Study in Bulgaria (2022)
7817 Ganev, I. G., Velichkova, R. T., Filipov, K. B., Dimitrov, L. V., Gieva, E. E., Possibility for Production of Biogas from Manure in Bulgaria (2022)
7818 Mihalev, M. S., Vladimirova-Mihaleva., Hardalov, C. M., Tsankov, D. T., A FEM Study of Mechanical Behavior of S-Shaped-Stent (2022)
7819 Kuzmanov, N. I., Borisov, B. A., Muhtarov I. V., Tensile testing of Inconel 600 wire at high temperatures (2020)
7820 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Combined footprint – the effect of collecting of the solder material (2022)
7821 Ivanova, M. S., Tsenev, V. P., Dimitrov B., Manufacturing Process Optimization Through Machine Learning and Analytic Prediction (2022)
7822 Атанасова, П. Л., Маладаптивният перфекционизъм и ефектът на тревожността върху академичното представяне на студентите, обучаващи се от разстояние (2022)
7823 Neznakomova, M. P., Gospodinova, D. N., Waterless Cleaning Of Thermobonded Nonwovens For Medical Purposes (2021)
7824 Gospodinova, D. N., Milanov, K. G., Georgiev, M. G., Dineff, P. D., Battery Choice According to Weather Conditions of a Hybrid System Designed for a Single-Family House in Bulgaria (2021)
7825 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Impact Assessment of the Renewable Energy Sources Implementation in Bulgarian Single-Family Houses on the Greenhouse Gas by HOMER Pro Software (2021)
7826 Dineff, P. D., Gospodinova, D. G., M D Shopov., Non-equilibrium air discharge device for plasma-chemical functionalization (2009)
7827 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Enhanced dielectric barrier discharge system for plasma surface modification (2012)
7828 Milanov, K. G., Georgiev, M. G., Gospodinova, D. N., Georgieva, A. N., Marinchev, A. P., Voltage Waveform Improvement at Speed Regulation of a Robotic System (2021)
7829 Бакърджиев, В. Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ОСНОВАТА НА 3Д ПРИНТЕРА И ДЕФОРМАЦИЯТА НА 3Д МОДЕЛА ПРИ ПОЛИМЕРА ABS. (2022)
7830 Даулова, И. А., Почеркът в иконографията на Страшния съд - разглеждане и анализиране на живописната украса в църквата „Св. св. Константин и Елена”, с. Долно Луково (2018)
7831 Даулова, И. А., Изследване и илюстриране на фантастичния свят от приказното наследство в българското народно творчество, посредством съвременните изобразителни методи и техники (2017)
7832 Даулова, И. А., Дизайнерски творчески реализации на художествения образ (2019)
7833 Даулова, И. А., Реализация на дизайнерски продукт с възможностите на дигиталното рисуване (2019)
7834 Даулова, И. А., Стоянов, Й. С., Comparative analysis of Bulgarian and Trinbagonian mythological creatures. Design and Emotional user experience. (2020)
7835 Tabov, JB., Vassilev, K., Velchev, A. P., Chronological distribution of the coin finds in Bulgaria for a quarter of century (1910-1934) (2005)
7836 Tabov, JB., Велчев, А. П., Dobreva, MP., Sotirova, K., Chronological distribution of the Bulgarian mediaeval manuscripts preserved in Bulgaria (2004)
7837 Donev, IG., Isufov, RM., Велчев, А. П., Interactive computer programs (ICP) in distance education (2004)
7838 Vassilev, K., Pashkouleva, D., Velchev, A. P., Classification method for the concept quadrilateral in geometry lessons at school (2005)
7839 Donev, IG., Isufov, RM., Velchev, A. P., Analythico-synthetical method in didactics of informatics and computer technologies (2005)
7840 Velchev, A. P., Petrov, Ph.P., A Trial for Systematization of Methods for Generating and Solving Variations of Discrete Optimization Problems and the Three Jugs Problem as an Example (2009)
7841 Велчев, А. П., Problems in teaching and learning how to solve mathematical problems of the type “Discrete optimization” (for mathematics competitions) (2009)
7842 Велчев, А. П., Tabov, JB., Computer-aided visualization of graphical solving of equations of the form f(x) = g(x) and f(a,x) = g(a,x) (2009)
7843 Велчев, А. П., За един подход към текстовите задачи в училище (2011)
7844 Велчев, А. П., Приложение на компютърни графични методи за решаване на системи уравнения при въвеждане на функции на Коб-Дъглас при студенти-икономисти (2012)
7845 Nenkov, V.N., Ivanov, Y.N., Velchev, A. P., Stefanov, ST., More on the Circumscribed Quadrilateral (2019)
7846 Nenkov, VN., Ivanov, YN., Velchev, A. P., Stefanov, ST., More on the Inscribed Quadrilateral (2019)
7847 Petrov, P., Ivanov, Y., Велчев, А. П., Stefanov, ST., Иновативни практики в обучението по математика в България (2020)
7848 Tabov, JB., Vassilev, K., Velchev, A. P., A mathematical model of monetary circulation in mediaeval Bulgaria (2003)
7849 Tabov, JB., Велчев, А. П., Vassilev, K., Моделиране на динамиката на монетното обръщение в миналото, на базата на монетни находки (2004)
7850 Velchev, A. P., A possibility to use electronic tables to enhance students’ interest in broadening their knowledge and skills in different areas (2006)