8657

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8658

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7751 Павлова, М. Ц., Сивова, М. В., Основна конструкция на права пола с талийни свивки за бъдещи майки (2001)
7752 Panayotov, F. K., Serbezov, V. S., Dobrev I., Todorov, M. D., PIV Investigation of UAV Rotor in Hover (2020)
7753 Павлова, М. Ц., Сивова, М. В., Основна конструкция на панталон за бъдещи майки (2001)
7754 Сивова, М. В., Използване на съвременни CAD системи в дисциплината „Конструиране на шевни изделия” (2009)
7755 Ковачев М., Лаковска Н., Сербезов, В. С., Изследване влиянието на подхода за кацане по схема с непрекъснато снижение (CDA) върху разхода на гориво на транспортен самолет с ГТД (2011)
7756 Serbezov, V. S., Bozhkova B., Dimitrov, I. D., Preliminary Evaluation Of Noise Reduction In Sofia By Implementing Continuous Descent Approach Procedures For Landing At Sofia Airport (2009)
7757 Сивова, М. В., Компютърна технология за формиране на размерката в универсалната графична система AutoCAD (2010)
7758 Сивова, М. В., Масалова В. А., Проектиране на ефекти в облекла, изработени от десени на райе и каре (2011)
7759 Сивова, М. В., Подготовка на предната част на дамско сако за моделиране в универсална CAD система (2011)
7760 Сивова, М. В., Конструиране на облекло в универсална CAD система (2011)
7761 Сивова, М. В., Разработване на курсов проект по дисциплината "Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи" в универсална CAD система (2012)
7762 Сивова, М. В., Приложение на AutoCAD при оформяне на графичната информация в технологичната документация на шевните изделия (2015)
7763 Сивова, М. В., Конструктивно моделиране на облеклото от втори вид чрез използване на системата AutoCAD (2015)
7764 Сивова, М. В., Разновидности на класическия стил в дамското облекло (2015)
7765 Сивова, М. В., Проектиране на женска народна носия от сукманен тип (2017)
7766 Сивова, М. В., Проектиране на дамска рокля в национален стил (2018)
7767 Сивова, М. В., Димитрова Ст. Н., Дизайн и конструиране на адаптирана народна носия (2020)
7768 Kostadinov, G.K., Danailov, P. D., Dimitrova, R. D., Kandeva, M. K., Penyashki, T.P., Kamburov, V. K., Nikolov, A. N., Elenkov Bl., Surface topography and roughness parameters of electrospark coatings on titanium and nickel alloys (2021)
7769 Сивова, М. В., Конструктивно моделиране на облекло: работна тетрадка (2019)
7770 Сивова, М. В., Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи (2017)
7771 Vencl A., Veljko Šljivić,., Pokusová M., Kandeva, M. K., Hong Guang Sun., Elena Zadorozhnaya., Ilija Bobić., Microstructure and Tribological Properties of Zn-Al/Ti Metal-Metal Composites Reinforced with Alumina Nanoparticles (2021)
7772 Kandeva, M. K., D. Karastoyanov., Nikolcheva, G. N., B. Stojanović., P. Svoboda., A. Vencl., Tribological studies on copper-based friction linings (2017)
7773 Янева, С. Ц., Снежина Денчева., Изследване на функционалността и възможностите на някои платформи, използвани за присъствено обучение в електронна среда (2022)
7774 Сербезов, В. С., Числено моделиране на газотурбинен спомагателен енергиен агрегат (2002)
7775 Янева, С. Ц., Снежина Денчева., Методи за обучение, приложимост и функционалност в процеса на присъствено обучение в електронна среда (2022)
7776 Kandeva, M. K., D. Karastoyanov., Assenova E., K. Jakimovska., S. Simeonov., A. Vencl., The Influence of the Valena MetalPlating Additive on Tribotechnical Characteristics of the Steel–Bronze Tribological System (2016)
7777 Kandeva, M. K., ZH. KALITCHIN., Stoyanova, Y. S., Prime Archives in Material Science: 3rd Edition 1 www.videleaf.com Book Chapter Influence of Chromium Concentration on the Abrasive Wear of Ni-Cr-B-Si Coatings Applied by Supersonic Flame Jet (HVOF) (2021)
7778 Сивова, М. В., Ганев В. П., Проектиране на саяна народна носия чрез съвременни методики за конструиране (2021)
7779 D. JESIC., S. SOVILJ-NIKIC., Kovač, P. K., B. SOVILJ., Kandeva, K. M., Kalitchin, Zh. K., B. SAVKOVIC., Eco-Tribological Properties of Nodular Cast Iron of Ferritic Structural Basis (2022)
7780 Ivanova, T. I., Assessing Ontology Alignment Quality – Analysis and Recommendations (2020)
7781 Иванова, Т. И., Extending Ontology Alignment Evaluation Data Sets for Evaluation of Bulgarian Language – Labelled Ontology Alignment (2020)
7782 Gospodinova, E. G., XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013 (2013)
7783 Gospodinova, E. G., Practical stability with respect to h-manifolds for impulsive control functional differential equations with variable impulsive perturbations (2019)
7784 Gospodinova, E. G., Technologies for the Introduction of Digitalized Cultural Heritage to Visually Impaired People (2019)
7785 Господинова, Е. А., Статистически извод с проверка на хипотези за трикритериална методика за диагностика и развиване на математическата компетентност (2019)
7786 Angelova, R. A., Cross-cultural management of the European textile and clothing industries: Application of Hofstede’s cultural dimensions (2017)
7787 Angelova, R. A., Naydenov K., Hägerhed-Engman, L., Melikov, A., Popov, T., Stankov P., Bornehag, C. G., The response rate in postal epidemiological studies in the context of national cultural behaviour (2012)
7788 Ivanova, T. I., Bilingual Ontologies for Teaching Programming in Java (2014)
7789 Иванова, Т. И., An Information Model for Ontology Searching and Reuse (2013)
7790 Иванова, Т. И., A RECOMMENDATION SYSTEM FOR ONTOLOGY SEARCHING AND REUSE (2013)
7791 Ivanova, T. I., Semantic Reranking of Scientific Papers According to its Research Area and Research Technologies (2013)
7792 Ivanova, T. I., SMARTER E-LEARNING SOLUTIONS BASED ON SEMANTIC TECHNOLOGIES: ANALYSIS AND TRENDS (2012)
7793 Ivanova, T. I., An Approach for Adaptive Open Corpus E-Learning Authoring (2011)
7794 Ivanova, T. I., AN APPROACH FOR SEMANTIC DESCRIPTION OF IDEs (2012)
7795 Ivanova, T. I., ONTOLOGY LEARNING TECHNOLOGIES – BRIEF SURVEY, TRENDS AND PROBLEMS (2012)
7796 Иванова, Т. И., Иванова, М. С., Actualization of a Course Library through Influential Twitter Knowledge (2012)
7797 Ivanova, T. I., Approaches for Adaptive E-Learning Authoring (2011)
7798 Ivanova, T. I., Conceptual Model of Semantically-Rich PLE-Development Environment (2011)
7799 Ivanova, T. I., AN APPROACH FOR SEMANTIC QUERY ENRICHMENT TO IMPROVE SCIENTIFIC PAPER SEARCH (2010)
7800 Ivanova, T. I., Terzieva V., Ontology Mapping Tools, Methods and Approaches - Analytical Survey. (2010)