9200

Публикации
Publications

1412

Автори
Autors

9201

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7751 Spasova, N. R., Chikurtev, D.S., Bogdanov, S.G., Embedded system environment self-awareness using LIDAR technologies for robotics applications (2021)
7752 Phan T N., Tran V H., Kaloyanov, N. G., Zlateva, M. Y., An experimental study for drying Pisum sativum on an electric dryer and a heat pump dryer (2021)
7753 Иванова, Д. А., Паралелизация и оптимизация на код на софтуерния пакет за океанология НЕМО за графични ускорители с използване на PGI и OpenHMPP (2017)
7754 Иванова, Д. А., Интернет на нещата в медицинската образна диагностика и приложението на ИТ за ранно откриване на рак на щитовидна жлеза (2017)
7755 Spasova, N. R., Toskov, B., Toskova, A., Bogdanov, S., Intelligent Management of IoT Devices with Limited Connectivity (2021)
7756 Spasova, N. R., Toskov, B., Toskova, A., Bogdanov, S., Intelligent IoT Gateway (2021)
7757 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., Code Optimization and Scaling of the Astrophysics Software Gadget on Intel Xeon Phi (2014)
7758 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., Code Optimization and Performance Analysis of Oceanographic Software Package NEMO for GPGPU Systems (2014)
7759 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., "Silicon Galaxy" system area network for collective communication in supercomputers (2014)
7760 Катранджиев, Н. С., ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ (2019)
7761 Neznakomova, M. P., Gospodinova, D. N., Neural Networks Application for Modelling of RES production Publisher: IEEE Cite This PDF (2021)
7762 Боровска, П. И., Иванова, Д. А., Тестване и оценка на производителността на софтуернияпакет NEMO за океанология на компактен компютъренклъстер (2012)
7763 Borovska, P. I., Nakov, O. N., Ivanova, D. A., S. Markov., F. Filipov., Performance Evaluation of TOFU System Area Network Design for High-Performance Computer Systems (2011)
7764 Катранджиев, Н. С., ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОБЩИНИТЕ – МОДУЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „МАТЕУС“ (2020)
7765 Rupetsov V., Uzunov Iv., Mishev A., Panov, I. T., Velev E., Study of wear intensity of solid nanocoatings deposited on steel 1.2080 (X12) (2021)
7766 Дочев, Б. А., Изследване процеса на кристализация на надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi25Cu3Cr (2022)
7767 Дочев, Б. А., Изследване структурата на комплексно модифицирана нестандартна бутална сплав AlSi18Cu5Mg (2022)
7768 Lazarova, M. D., Minkova., Non-central Polya-Aeppli distribution (2018)
7769 Lazarova, M. D., Krasimira Kostadinova., Polya-Aeppli risk models (2018)
7770 Lazarova, M. D., Leda Minkova., I-Delaporte process and applications (2017)
7771 Илиева, С. Д., Антонова, В. Н., Вкусът на цветовете (2022)
7772 Катранджиев, Н. С., Снежинка Константинова., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДАНЪЧНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС В ТУРИЗМА В УСЛОВИЯ НА КРИЗА (2020)
7773 Karapetkov, S. M., Uzunov, H. V., Dechkova, S. V., Dimitrov, K. P., Uzunova M. H., Basket task in mechanomathematical impact modeling between vehicles by finite element method (2022)
7774 Сивова, М. В., Конструиране на детски гащеризон (за деца от яслена група) (2006)
7775 Сивова, М. В., Конструиране на къс панталон (шорти) за деца от яслена група (2006)
7776 Сивова, М. В., Масалова В. А., Трансформация на свивки с използване на САПР AutoCAD (2009)
7777 Сивова, М. В., Петров, Х. М., Масалова В. А., Параметры рисунка материала, влияющие на этапы проектирования одежды (2010)
7778 Сивова, М. В., Петров, Х. М., Масалова В. А., Класификация на начините за разполагане на свивката върху конструктивните детайли при изделия от десени на райе и каре (2010)
7779 Lelcheva M., Serbezov, V. S., Recent Studies On Alternative Power Units For Passenger Aircraft (2013)
7780 Сивова, М. В., Павлова, М. Ц., Основна конструкция на права пола за бъдещи майки (2001)
7781 Serbezov, V. S., Dimitrov S., Rangelov K., Mobile test stand for evaluation of electric power plants for unmanned aircraft (2017)
7782 Сивова, М. В., Павлова, М. Ц., Основна конструкция на блуза за бъдещи майки (2001)
7783 Павлова, М. Ц., Сивова, М. В., Основна конструкция на права пола с талийни свивки за бъдещи майки (2001)
7784 Panayotov, F. K., Serbezov, V. S., Dobrev I., Todorov, M. D., PIV Investigation of UAV Rotor in Hover (2020)
7785 Павлова, М. Ц., Сивова, М. В., Основна конструкция на панталон за бъдещи майки (2001)
7786 Сивова, М. В., Използване на съвременни CAD системи в дисциплината „Конструиране на шевни изделия” (2009)
7787 Ковачев М., Лаковска Н., Сербезов, В. С., Изследване влиянието на подхода за кацане по схема с непрекъснато снижение (CDA) върху разхода на гориво на транспортен самолет с ГТД (2011)
7788 Serbezov, V. S., Bozhkova B., Dimitrov, I. D., Preliminary Evaluation Of Noise Reduction In Sofia By Implementing Continuous Descent Approach Procedures For Landing At Sofia Airport (2009)
7789 Сивова, М. В., Компютърна технология за формиране на размерката в универсалната графична система AutoCAD (2010)
7790 Сивова, М. В., Масалова В. А., Проектиране на ефекти в облекла, изработени от десени на райе и каре (2011)
7791 Сивова, М. В., Подготовка на предната част на дамско сако за моделиране в универсална CAD система (2011)
7792 Сивова, М. В., Конструиране на облекло в универсална CAD система (2011)
7793 Сивова, М. В., Разработване на курсов проект по дисциплината "Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи" в универсална CAD система (2012)
7794 Сивова, М. В., Приложение на AutoCAD при оформяне на графичната информация в технологичната документация на шевните изделия (2015)
7795 Сивова, М. В., Конструктивно моделиране на облеклото от втори вид чрез използване на системата AutoCAD (2015)
7796 Сивова, М. В., Разновидности на класическия стил в дамското облекло (2015)
7797 Сивова, М. В., Проектиране на женска народна носия от сукманен тип (2017)
7798 Сивова, М. В., Проектиране на дамска рокля в национален стил (2018)
7799 Сивова, М. В., Димитрова Ст. Н., Дизайн и конструиране на адаптирана народна носия (2020)
7800 Kostadinov, G.K., Danailov, P. D., Dimitrova, R. D., Kandeva, M. K., Penyashki, T.P., Kamburov, V. K., Nikolov, A. N., Elenkov Bl., Surface topography and roughness parameters of electrospark coatings on titanium and nickel alloys (2021)