Autors: Ivanov, I. E., Gueorguiev, V. E., Ivanov, B. I., Georgieva D.V.
Title: An optical method for online blood parameters control
Keywords: Extracorporeal circulation, HCT measurements, optical blood

References

    Issue

    BalkanLight Junior 2021, 2021, Bulgaria, ISBN 978-1-7281-9963-4

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus