10775

Публикации
Publications

1526

Автори
Autors

10776

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7651 Янева, С. Ц., Николова В., Василева П., Анализ на структурата на защитните панели на съвременната бронежилетка (2018)
7652 Янева, С. Ц., Николова В., Конструктивни изискванията към дизайна и структурата на съвременната бронежилетка (2018)
7653 Yaneva, S. C., Tumbarska A., Petkov S., Types of bulletproof vest. Classification (2018,2018)
7654 Yaneva, S. C., Testing and evaluation of the resistance to puncture and the protective properties of flexible ballistic panels of bulletproof vests (2018)
7655 Yaneva, S. C., Testing and evaluation of the ballistic resistance of flexible ballistic panels of bulletproof vests (2018)
7656 Yaneva, S. C., Petkov P. S., Nikolova S. V., Petkov S. P., Main Directions for the Development of Protection Equipment of Dynamic Type Using Electrical Energy (2018)
7657 Янева, С. Ц., Сравнителен анализ на NIJ 0115.00 - Stab resistance of personal body armor и HOSDB 2007 - Part 3. Knife and spike resistance (2018)
7658 Янева, С. Ц., Николова В., Петков Ст., Маринов Г., Съвременните заплахи от огнестрелни оръжия (2018)
7659 Янева, С. Ц., Николова В., Петков С., Петков П., МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ПРОНИКВАНЕ НА ТВЪРДО, ПЛОСКО, ОСТРО ТЯЛО В ЗАЩИТЕН МНОГОКОМПОНЕНТЕН СЛОЙ (2017)
7660 Янева, С. Ц., Ергономични изисквания към индивидуалната екипировка на антитерориста, използвана в обекти от критичнатара инфраструктура (2017)
7661 Янева, С. Ц., Петров В., Изисквания за балистична устойчивост на бронежилетки, произтичащи от различни международни стандартизационни документи (2017)
7662 Янева, С. Ц., Николова В., Петков С., Асенов С., Състав и маскировъчни свойства на материали използвани за изработване на калъфи за бронежилетки (2017)
7663 Станчев, Г. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Автоматизиране на процеса на проектиране на корпуси за електронни устройства с CAD системи (2019)
7664 Павлова, М. Ц., Pavlova M., Development of boutique denim clothing by the "upcycling" method (2021)
7665 Илиева-Михайлова, Б. П., Дишкелов, А. С., НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ И НАДЗОР НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ (2019)
7666 Вичева, М. Д., Дишкелов, А. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Определяне на съществените изисквания от директивите и нормите в хармонизираните стандарти, отнасящи се до тях, за съоръжения под налягане (2018)
7667 Илиева-Михайлова, Б. П., Денев., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ (2018)
7668 Илиева-Михайлова, Б. П., Денев., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕН СТАНДАРТ ОТНОСНО ФУНКЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО В ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО (2018)
7669 Илиева-Михайлова, Б. П., Колчакова., РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (2018)
7670 Petrova, T. S., Markov, D. G., Naydenova, I. I., Modeling the Stirling- Ringbom engine cycle (2016)
7671 Петрова, Ц. С., Проектиране и изработване на двигател на Stirling (2017)
7672 Петрова, Ц. С., Сравнение на основни характеристики на двигатели на Stirling при вариране на параметрите (2017)
7673 Petrova, T. S., Markov, D. G., Velichkova, R. T., Simova, I. S., Numerical investigation of a Stirling – Ringbom engine with an elastic element (2017)
7674 Petrova, T. S., Markov, D. G., Ratz, E. R., Numerical investigation of the spring constant impact on the work of a Stirling-Ringbom engine with an elastic element (2017)
7675 Ganev, I. G., Naydenova, I. i., Evaluation of potential opportunities for electric power generation from landfill gas in “Tsalapitsa (2014)
7676 Ganev, I. I., Naydenova, I. I., Еnеrgy efficiency in refuse derived fuel utilization (2014)
7677 naydenova, I. I., Nullmaer M., Warnatz J., Vlasov P., Detailed kinetic modeling of soot formation during shock-tube pyrolysis of C6H6: Direct comparison with the results of time-resolved laser-induced incandescence (LII) and CW-laser extinction measurements (2004)
7678 Agafonov G. L., Naydenova, I. I., Vlasov P. A., Warnatz J., Detailed kinetic modeling of soot formation in shock tube pyrolysis and oxidation of toluene and n-heptane (2007)
7679 Uzunov, I. M., Georgiev, Z. D., Arabadzhiev, T. N., Influence of intrapulse Raman scattering on stationary pulses in the presence of linear and nonlinear gain as well as spectral filtering (2014)
7680 Методиева, И. Х., Преглед на източниците на хармонични смущения в електрическите мрежи (2020)
7681 Методиева, И. Х., Качество на електрическата енергия генерирана от фотоволтаична система (2020)
7682 Методиева, И. Х., Божков, С. Х., Използване на специализирани инженерни софтуерни продукти при дистанционно обучение на студенти по електротехника (2020)
7683 Консулова, С. С., Божков, С. Х., Методиева, И. Х., Eтиката при обучението на студенти от професионално направление 3.8. икономика (2020)
7684 Методиева, И. Х., Симулационен анализ на електромагнитните полета генерирани от кабелна линия средно напрежение (2020)
7685 Методиева, И. Х., Божков, С. Х., Съвременни средства за мониторинг на въздушни линии и децентрализирани енергийни източници (2019)
7686 Slavkova, M. D., Specific Applications of Nanocrystalline and Amorphous Soft Magnetic Materials with Different Hysteresis Loops (2021)
7687 Bardarov, N., Christoff, N. V., Todorov, V., Geometric and Topological Bases of a New Classification of Wood Vascular Tissues, Part 2: Classification of Vessels According to Their Grouping (2022)
7688 Стефанова-Стоянова, В. В., АДАПТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ С ЕЛЕМЕНТИ НА КОНТРОЛ НА ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ (2018)
7689 Todorov, M. D., Hamiltonian Approach to Modelling Interfacial Waves over Variable Bottom (2022)
7690 Todorov, M. D., Hamiltonian Models for the Propagation of Irrotational Surface Gravity Waves over a Variable Bottom (2017)
7691 Todorov, M. D., On Asymptotic Dynamical Regimes of Manakov N-soliton Trains in Adiabatic Approximation (2020)
7692 Todorov, M. D., Prinari B., Pukhnachev V., Gerdjikov V., EDITORIAL: “Solitons, Integrability, Nonlinear Waves: Theory and Applications” (2021)
7693 Гълъбова, Л. П., Даскалова-Каракашева, М. С., Системите за управленски контрол през призмата на интелектуалния капитал (2021)
7694 Yonchev, A. S., Lyubomir Mirchev., Modeling and Simulation of Technical Support Services Using ARENA (2021)
7695 Атанасов, В. Ц., Стоилов, Д. Г., Аналитико-емпиричен модел за прогнозиране на годишните технически загуби в електроразпределителните мрежи (2016)
7696 Batchkova I., Popov, G. T., Karamishev, H. G., Stambolov, G. S., Dynamic reconfigurability of control systems using IEC 61499 standard (2013)
7697 Tsvetanova, A. I., Veleva, S. A., APPLICATION OF THE TOPSIS METHOD FOR PRELIMINARY ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL TRANSFER OPTIONS (2020)
7698 Petrakieva, S. K., Ivanov, Z. A., Modelling of the behavior of high pressure discharge lamps in circuits with ballast (2017)
7699 Bachev, I. E., Lazarov, V. D., Zarkov, Z. J., Analysis of the Influence of NdFeB Permanent Magnet’s Type and Volume on the Characteristics of a PM Claw-pole Alternator (2021)
7700 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Ролята на емоциите в класната стая (2019)