10577

Публикации
Publications

1515

Автори
Autors

10578

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
8051 Янева, С. Ц., Николова В., Материали използвани за бронеплочи. Балисртична устойчивост на бронеплочите (2022)
8052 Naydenova, I. I., Petrova, T. S., Sandov, O. L., Ricardo Ferreira., Velichkova, R. T., Mario Costa., Characteristics of Ultrafine PM Emitted During Gazification of Biomass (2020)
8053 Kamarova S., Abildinova S., Terziev, A. K., Baidyussenov G., IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE COAL GRINDING PROCESS IN BALL DRUM MILLS AT THERMAL POWER PLANTS (2022)
8054 Iliev I., Beloev I., Kamburova V., Terziev, A. K., Experimental Validation Data for CFD of Heat Transfer Processes in a New Thermosyphon Heat Exchanger (2017)
8055 Zlateva P., Terziev, A. K., Yordanov K., Study of regime parameters of the fermenter in the production of biogas from animal liquid waste materials (2021)
8056 Slavov, D. V., Hristov, V. D., 3D Machine Vision System for Defect Inspection and Robot Guidance (2022)
8057 Dimitrov, E. T., Gigov, B. I., Pantchev, S. E., Michaylov, P. I., Peychev, M. H., A study of hydrogen fuel impact on compression ignition (2018)
8058 Колибаров, Д. С., Оптимизиране на нормативни изисквания и процедури при проектиране и експлоатация на летателна площадка (2021)
8059 Колибаров, Д. С., Актуални перспективи и възможности за използване на БЛС в системата за национална сигурност (2021)
8060 Христов, А. В., Трифонов, Р. И., Система за симулиране на кибератаки и събиране на данни за мрежовия трафик, натоварването на процесора и паметта (2022)
8061 Zhmud V., Dimitrov, L. V., Sablina G., Roth H., Nosek J., Hardt W., ON THE EXPEDIENCY AND POSSIBILITIES OF APPROXIMATING A PURE DELAY LINK (2022)
8062 Inoilov A., Zhmud V., Trubin V., Dimitrov, L. V., Detection of unrevealed non-linearities in the layout of the balancing robot (2016)
8063 Zhmud V., Sablina G., Dimitrov, L. V., Trubin V., The use of bypass channel for feedback control of oscillatory object well-known as difficult one for control (2016)
8064 Kobilarov, R. G., Statistical analysis of content of Cs-137 in soils in Bansko-Razlog region (2014)
8065 Kobilarov, R. G., Spatial distribution of gamma-emitting radionuclides in soils in Bansko-Razlog region (2016)
8066 Zlateva, P. I., Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung / Band 3 I-U (2020)
8067 Zlateva, P. I., Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung Band 4 V-Z : Nachträge und Gesamtregister A-H/Symbolverzeichnis/Wörterbuchbasis = V-Z : supplements and index A-H/List of symbols/Dictionary basis index A-H/List of symbols/Dictionary basis (2020)
8068 Zlateva, P. I., Substantive mit regierter Präposition im Deutschen als Stolperfalle für deutschlernende Bulgar*innen (2022)
8069 Zlateva, P. I., Bindungsstärke zwischen Rektionssubstantiv und regierter Präposition (2018)
8070 Златева-Колева, П. И., Речник за лексикография и речниково изследване / Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung (2022)
8071 Sinapov, P. V., Nikolov, N. D., Damping Ratio Determination of a Cantilever Steel Beam (2022)
8072 ., Технологии в текстилното производство- II част, стр. 125 (2022)
8073 Kumar V., Singh H., Saxena K., Bonev, B. G., Prasad R., An ANN Model for Predicting Radio Wave Attenuation due to Rain and its Business Aspect (2021)
8074 Singh H., Kumar V., Saxena K., Bonev, B. G., Prasad R., Prediction of Radio Wave Attenuation due to Clouds Using ANN and its Business Aspects (2021)
8075 Bonev, B. G., Angelov, K. N., Altimirski, E. S., Study on Radio Link Availability in Millimeter Wave Range (2011)
8076 Bonev, B. G., Angelov, K. N., Altimirski, E. S., Experimental Estimation and Correction of the Methods for Radio Waves Attenuation Prediction in Rain (2012)
8077 Bonev, B. G., Angelov, K. N., Investigation on millimeter waves usage in hybrid FSO/RF communication systems (2009)
8078 Bonev, B. G., Petkov, P. Z., Fractal J-pole antenna (2016)
8079 Petkov, P. Z., Bonev, B. G., Analysis of a modified Sierpinski gasket antenna for Wi-Fi applications (2014)
8080 Bonev, B. G., Influence of random fluctuations of laser beam propagation direction on FSO power design (2013)
8081 Кобиларов, Р. Г., Екологичната обстановка през 21 век: подобрение или деградация? (2019)
8082 Кобиларов, Р. Г., Приложение на неутронния активационен анализ в екологията (2018)
8083 Кобиларов, Р. Г., Основа за бързо локализиране на евентуален радиологичен терористичен акт в района на курортния център Банско (2014)
8084 Tonchev K., Bozhilov I., Petkova, R. R., Poulkov, V. K., Manolova, A. H., Lindgren P., Implementation Requirements and System Architecture for Mixed Reality Telepresence Application Scenario (2021)
8085 Ruskova, I. N., Gieva, E. E., Modelling of Gallium Arsenide Hall element with COMSOL Process Simulation Software (2022)
8086 Milan S. Dimitrijević., Christova, M. D., Cristina Yubero., Stark broadening data for Si II multiplets within 3s3p(3P0)nl configuration (2023)
8087 Баева, С. К., Моделиране на бизнес процеси (2022)
8088 Баева, С. К., Ръководство за упражнения по Моделиране на бизнес процеси (2022)
8089 Draganov, I. R., Mironov, R. P., Object Motion Detection in Video by Fusion of RPCA and NMF Decompositions (2022)
8090 Babic, R. J., Amelio, A., Draganov, I. R., Writer Identification from Historical Documents Using Ensemble Deep Learning Transfer Models (2022)
8091 Amelio, A., Babic, R. J., Draganov, I. R., Measuring the Similarity in 2D: The Case Study of the Extremely Low Frequency Magnetic Field (2022)
8092 Ivanova, V., Tashev, T. A., Draganov, I. R., Random Forest Detector and Classifier of Multiple IoT-based DDoS Attacks (2022)
8093 Генова П., Николова, И. Д., Идея за сепарабелна идентификация на ПТП в пространството и времето (2013)
8094 Генова П., Цонева, М. М., Николова, И. Д., Права задача на кинематиката на триколесен мобилен робот (2013)
8095 Genova P., Tsoneva, M. M., Nikolova, I. D., Mobile wheeled robots (2014)
8096 Dahterova, D. S., Nikolova, I. D., Database design at synthesis of electromechanical modules (2016)
8097 Nikolova, I. D., Dahterova, D. S., Ivanov, V. D., Lemu H. G., Multi-criteria optimization of electromechanical modules: Part 1 - PROMETHEE method (2016)
8098 Nikolova, I. D., Dahterova, D. S., Ivanov, V. D., Lemu H. G., Multi-criteria optimization of electromechanical modules: Part 2 - RAZOR method (2016)
8099 Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д., Модел на динамиката на електродвигател в средата на програмен продукт MATLAB (2019)
8100 Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., STUDY OF THE CHANGE OF ACOUSTIC PRESSURE IN AN ACOUSTIC BARRIER ELEMENT IN THE FORM OF A LOGARITHMIC SPIRAL (2022)