Оригинал (Original)
Автори: Янева, С. Ц., Николова В., Пехливанski В.
Заглавие: Влиянието на влагата върху мекия панел на бронежелетката и неговата балистична устойчивост
Ключови думи: мек панел, балистика, влага

Библиография

  Издание

  V International scientific technical conference “Technics. Technology. Education. Safety” 06/2016, Veliko Tarnovo Proceedings, Volume 3. Military sciences and national security, theory of education, upbringing and scientific researches. Leadership. Public sciences. Knowledge. Creativity. Innovations. Issue 10 (196) june 2016, ISSN 1310-3946, p.18-19, 2016, България,
  Autors: Yaneva, S. C., Nikolova V., Pehlivanski V.
  Title: INFLUENCE OF HUMIDITY ON SOFT PANEL OF BODY ARMOR AND ITS BALLISTIC STABILITY
  Keywords: oft panel, ballistic, moister

  References

   Issue

   V International scientific technical conference “Technics. Technology. Education. Safety” 06/2016, Veliko Tarnovo Proceedings, Volume 3. Military sciences and national security, theory of education, upbringing and scientific researches. Leadership. Public sciences. Knowledge. Creativity. Innovations. Issue 10 (196) june 2016, ISSN 1310-3946, p.18-19, 2016, Bulgaria,

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание