Оригинал (Original)
Автори: Методиева, И. Х.
Заглавие: Преглед на източниците на хармонични смущения в електрическите мрежи
Ключови думи: фотоволтаична система, качество на електроенергията, смущени

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените, том 35, стр. стр. 21, 2020, България, Сливен, ISBN ISSN 1312-3920
  Autors: Metodieva, I. H.
  Title: QUALITY OF ELECTRICITY BY A PHOTOVOLTAIC SYSTEM
  Keywords: photovoltaic system, power quality, interference, flicker

  References

   Issue

   ANNOUNCEMENTS, vol. 35, pp. 21, 2020, Bulgaria, Sliven, ISBN ISSN 1312-3920

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.