Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Г. Д., Иванов, Ц. Т., Камберов, К. Х., Златев, Б. Н.
Заглавие: BG4045U1 Обратима асинхронна електрическа машина с аксиално ориентиран магнитен поток със съставни статор и ротор
Ключови думи: Обратима асинхронна електрическа машина с аксиално ориентира

Библиография

  Издание

  , 2021, България,
  Autors: Todorov, G. D., Ivanov, T. T., Kamberov, K. H., Zlatev, B. N.
  Title: BG4045U1 Reversible asynchronous electric machine with axially oriented magnetic flux with component stator and rotor
  Keywords: Reversible asynchronous electric machine with axially oriented magnetic flux with component stator and rotor

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria,

   Вид: патент/полезен модел