Оригинал (Original)
Автори: Методиева, И. Х.
Заглавие: Симулационен анализ на електромагнитните полета генерирани от кабелна линия средно напрежение
Ключови думи: електромагнитни полета, кабелна линия

Библиография

  Издание

  , 2020, България, София, ISBN ISSN:1314-8931
  Autors: Metodieva, I. H.
  Title: Simulation analysis of electromagnetic fields generated by a medium voltage cable line
  Keywords: electromagnetic fields, cable line

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN:1314-8931

   Вид: публикация в национален форум