Оригинал (Original)
Автори: Браянов, Н. П., Стойнова, А. В.
Заглавие: Комуникационна мрежа за разпределени системи за автономни авто-модели
Ключови думи: автомобилни комуникационни мрежи

Библиография

  Издание

  , 2017, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Brayanov, N. P., Stoynova, A. V.
  Title: Communication network for distributed systems for autonomous car model
  Keywords: automotive communication networks

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.