11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
8301 Vladkova T. G., Georgieva, N., Staneva A., Gospodinova, D. N., Recent Progress in Antioxidant Active Substances from Marine Biota (2022)
8302 Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Terneva, Z. A., Hardware Implementation and Comparison of CRA and TRA when Trying to Recover the AES-128 Key (2020)
8303 Nikolova, D. V., Vladimirov, I. H., Terneva, Z. A., Software Implementation of CRA and TRA to Recover the AES-128 Key using Side-Channel Signals with Python3 (2020)
8304 Димитрова, Р. К., Атанас Велков., Димитров, С. Б., Избор на задвижване за автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8305 Цолов, С. Т., Димитрова, Р. К., Николов, С. Н., Сравнителен анализ на алгоритми за проектиране на роботи с паралелна кинематика (2022)
8306 Димитров, С. Б., Димитрова, Р. К., Васил Стоименов., 3D Моделиране на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8307 Nikolov, S. N., Dimitrova, R. K., Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Stambolov, G. S., Generalized assessment of the technical parameters of industrial robots for extraction of castings from high-pressure casting machines (2022)
8308 Nikolov, S. N., Dimitrova, R. K., Dimitrov, S. B., Using of 3D Printing Technologies in the Manufacture of Mechatronic Products (2022)
8309 Димитров, С. Б., Бонев К., Коцева Г., Изработване на прототип на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8310 Владимиров, Б. Ч., Николов, С. Н., Димитров, С. Б., Приложение на промишлени роботи в опасни за човешкото здраве производствeни среди (2022)
8311 Димитров, С. Б., Рашков Г., Цолов, С. Т., Програмиране и управление на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8312 Димитров, С. Б., Маркосян С., Рачев Х., Инженерен анализ на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо (2022)
8313 Тотев, Д. К., Oсновни проблеми при интеграцията на съществуващи системи за автоматизация и управление на индустриални и производствени процеси към изискванията на концепцията „ИНДУСТРИЯ 4.0“ (2022)
8314 Величкова, Р. Т., Математическо и числено моделиране на горски пожари (2022)
8315 Velichkova, R. T., Angelova, R. A., Simova, I. S., Markov, D. G., Jordanov, P. S., Pushkarov, M. I., Sandov, O. L., Exploring the potential of straw biochar for environmentally friendly fertilizer (2022)
8316 Tsenev, V. P., Ivanova, M. S., Statistical and machine learning approach for evaluation of control systems for automatic production lines (2022)
8317 Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Terneva, Z. A., Modifying a Kinect v2 sensor to be able to connect to a Windows PC without the use of a Microsoft OEM adapter (2019)
8318 Totev, V. V., Gueorgiev, V. T., Batteries of Electric Vehicles (2021)
8319 Totev, V. V., Gueorgiev, V. T., A Study on Regenerative Braking of the System Battery – Power Converter – Electric Motor of Electric Vehicles (2022)
8320 Панов, И. Т., Димова Д,., Дочев, Б. А., Investigation of the Influence of Heat Treatment on the Structure and Properties of Aluminum-Silicon Alloy AlSi18Cu3CrMn (2022)
8321 Дочев, Б. А., Панов, И. Т., Димова Д,., Comparative Study of Corrosion of Aluminum Alloy AlSi25 Used in the Automotive Industry (2022)
8322 Tchakarski, D. S., Vakarelska, T. A., Dimitrova, R. K., Tomov, P. K., EFFECTIVE SOLUTIONS FOR AUTOMATION AND ROBOTATION OF MANUFACTURE (2018)
8323 Tsenev, V. P., Automatic quality control of a connector assembly line (2022)
8324 Tsenev, V. P., Automatic preparation of contact packages for overmolding using robots (2022)
8325 Tsenev, V. P., Nedyalko Peshev., Measurement and analysis of the peel strength for solder joints in LGA electronic assembly using statistical methods (2022)
8326 Райчев, Р. П., Делова, И. Л., ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА НЕСТАНДАРТНИ АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВИ СПЛАВИ AlSi11Cu5Mg И AlSi18Cu5Mg ПРИ КОМБИНИРАНИ НАТОВАРВАНИЯ (2022)
8327 Райчев, Р. П., Димова Д., СОФТУЕРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЛАВ AlSi18Cu3CrMn (2022)
8328 Райчев, Р. П., Димова Д., ОПРЕДЕЛЯНЕ ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТТА НА АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВА СПЛАВ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР (2022)
8329 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., Zlatanova, V. G., Study of the Influence of the Translational Magnets on the Electrical Parameters of Linear Generators with Rotating Magnets in the Stator Windings (2022)
8330 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., Zlatanova, V. G., Piezoelectric Springy Wind Generator (2022)
8331 Georgieva, M. G., Investigation of the Influence of Ni2+ Concentration for the Obtaining of Electroless Cu-Ni-P Alloy Coatings on the Dielectric Surface (2022)
8332 Georgieva, M. G., “Electroless deposition of Cu-Ni-P Alloy Coatings on a Dielectric Surface for Application in Electronics” (2022)
8333 Georgieva, M. G., Lazarova, D., Petrova, M., Tzaneva, B. R., Dobreva, Ek., Modification of the Surface of ABS Polymer by Swelling Operation and its Influence on some Properties of Electroless Deposited Metal Coatings (2023)
8334 Georgieva, M. G., Study of a System for Creating a Statistical Model of the Electroless Plating of Cu-Ni-P Alloys (2022)
8335 Georgiev, G. V., Serbezov, V. S., Todorov, M. D., Data acquisition system for small propeller test rig (2022)
8336 Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Terneva, Z. A., Overview of Methods for 3D Reconstruction of Human Models with Applications in Fashion E-commerce (2021)
8337 Stefanova A., Georgiev G., Serbezov, V. S., Assessment of Methods for Fan Blades Arrangement for Static Balancing of the Fan of a Turbofan Engine (2022)
8338 Nikolov, S. N., Panayotov, D. P., Optimizing the Machining of Mold Elements in CAM Environment (2022)
8339 Iatcheva, I. I., Some Specifics in Field Modeling, Taking into Account the Coupling of Thermal, Mechanical and Physicochemical Features (2022)
8340 Iatcheva, I. I., Petkova, N. S., Gadjeva, E. D., Application of Parametric Simulations in Learning Process - Opportunities and Benefits (2022)
8341 Брандиски, К. Г., Николова-Ячева, И. И., CAD системи в електромагнетизма (2002)
8342 Gergova, Z. K., Iatcheva, I. I., Darjanova, D. P., Influence of some design parameters on the performance of powerful reactors (2016)
8343 Чавушян, В. Б., Георгиева, В. К., Николов, С. Н., МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВИБРАЦИИТЕ В РОБОТИЗИРАНИТЕ СИСТЕМИ (2022)
8344 Хасанова, М. Х., Николов, С. Н., Определяне на базови размери за различни типове конструктивни алуминиеви профили (2019)
8345 Nikolova, D. V., Vladimirov, I. H., Terneva, Z. A., Human Action Recognition for Pose-based Attention: Methods on the Framework of Image Processing and Deep Learning (2021)
8346 Terneva, Z. A., Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Accessing LinkedIn and Google E-mail Databases Using Kali Linux and TheHarvester (2021)
8347 Terneva, Z. A., Nenova, M. V., v A Terneva., Vladimirov, I. H., Nikolova, D. V., Cyberattack types - methods and technics for protection of communication resources (2022)
8348 Marinov, M. B., Nikolov, G. T., Ganev, B. T., Analog Front End Multiplexing for Amperometric Gas Sensors (2018)
8349 Hensel S., Marinov, M. B., Schwarz R., Ganev, B. T., Algorithms for Cloud Segmentation with Ground-based Camera Images (2018)
8350 Ганев, Б. Т., ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ, БАЗИРАНА НА PоE ТЕХНОЛОГИЯ (2016)