11011

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11012

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10301 Gospodinova, E. G., INTELLECTUAL ANALYSIS OF DATA IN AN INFORMATION SYSTEM FOR THE MEDICAL FACILITY (2023)
10302 Gospodinova, E. G., Mihailova, C. M., MATHEMATICAL MODELING FOR IMAGE RECOGNITION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2023)
10303 Банкова, Д. Г., Науката и изкуствата в културно-образователен синтез (2010,2010)
10304 Банкова, Д. Г., Дигитализация и експониране на художествено наследство – стандарти, изисквания и добри практики. (2014)
10305 Сивова, М. В., Ганев В. П., Иновативен подход в технологичната обработка на дамски сака (2022)
10306 Vasileva, E. P., INVESTIGATING THE ADEQUACY OF A TECHNOLOGICAL OBJECT MODEL THROUGH REGRESSION ANALYSIS (2023)
10307 Vasileva, E. P., Optimization of Technological Systems by Redundancy of the Main Structural Elements (2023)
10308 Пенев, А. Д., Цоков, Л. П., Шушулов, К. К., Simple improvements for decentralized air handling unit for regenerative heat recovery (2023)
10309 Vasieva, E. P., INVESTIGATING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS FOR POWER GENERATION (2023)
10310 Янева Д., Георгиев, С. Г., Цонева, М. М., Иванова, М. С., Кинематично моделиране на газоразпределителен механизъм от двигател с вътрешно горене в средата на програмен продукт Matlab (2018)
10311 Георгиев, С. Г., Influence of total expansion clearance in valve mechanism upon some parametres of internal combustion engine (2015)
10312 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Монов А., Използване на интервалния подход при определяне влиянието на режима на отлагане на желязно-никелово-кадмиевите покрития върху износоустойчивостта им (2015)
10313 Георгиев, С. Г., Сивова М., Технически аспекти при обучението на студентите по измерване на газообразни горива (2015)
10314 Георгиев, С. Г., Драголов Е., A physical model of tribology investigation of electrolytic iron/nickel/cadmium (fe/ni/cd) coatings (2015)
10315 Георгиев, С. Г., Драголов Е., Peculiarities of Investigation Procedure of Cathodic Reactions during the Joint Deposition of Metals. (2016)
10316 Сивова, М. В., Събева М. Г., Ганев В. П., Проектиране на дизайнерска колекция дамско облекло в стил колор блокинг (2022)
10317 Сивова, М. В., Ганев В. П., Проектиране на риза – основен елемент от съвременната женска стилизирана народна носия (2022)
10318 Петрова Д., Сивова, М. В., Анализ на процеса внедряване на ново изделие в технолгична линия за серийно производство (2019)
10319 Сивова, М. В., Способи за получаване на наклонени бримки върху плетивото (2019)
10320 Божериков, С. В., КОНСТРУКТИВНО ИЗГРАЖДАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕПИЦИКЛИЧЕН ЗЪБЕН МЕХАНИЗЪМ С ВЗАИМНО ЗАЦЕПЕНИ САТЕЛИТИ (2023)
10321 Денев, И. Н., Числено моделиране на взаимодействието на турбулентна струя със смукателен отвор при нулев ексцентрицитет между двете секции (2017)
10322 Denev, I. N., Numerical modeling the interaction of turbulent jet with suction opening with eccentricity between sections (2017)
10323 Denev, I. N., Tsankov P., Antonov, I. S., Numerical modeling the interaction of turbulent jet with suction opening with presence of an angle between sections (2017)
10324 Денев, И. Н., Числено моделиране на евакуация на замърсена струя посредством бордови смукател (2018)
10325 Костов, П. С., Атанасов, К. Т., Иванов, И. И., Скоростно поле създавано от система за климатизация на животновъден обект (2016)
10326 Иванов, И. И., Костов, П. С., Атанасов, К. Т., Физически модел на животновъдна ферма (2017)
10327 Иванов, И. И., Експериментално изследване на скоростното поле във физически модел на животновъден обект (2018)
10328 Denev, I. N., Tsankov P., Antonov, I. S., CFD simulation of the influence of air conditioner on the turbulence intensity in residential room (2016)
10329 Проданова-Стефанова, В. Т., Добрева К., Стоянова А., Български етерични масла от лавандула (Lavandula vera D.C.), салвия скларея (Salvia sclarea L.) и кориандър (Coriandrum sativum L.), използвани в ХВП и козметиката (2019)
10330 Tasheva S., Gandova V., Dobreva K., Dincheva I., Prodanova-StefanovaV, P. V., Stoyanova A., Studies of physicochemical and thermal properties of linalool-ethanol-water system. (2019)
10331 Yankova R., Gandova V., Dimov M., Dobreva K., Prodanova-StefanovaV, P. V., Stoyanova A., Studies on the structural, electronic and physical properties of linalool (2019)
10332 Gandova V., Tasheva S., Marinova K., Dimov M., Dobreva K., Prodanova-Stefanova, V. T., Stoyanova A., Investigation of the chemical composition, thermodynamic and thermal properties of coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil (2020)
10333 Gandova V., Tasheva S., Dobreva K., Prodanova-Stefanova, V. T., Dincheva I., Dimitrova M., Stoyanova A., Density, surface tension, refractive index and ternary equilibria of coriander essential oil–ethanol–water system (2020)
10334 Gandova V., Tasheva S., Dobreva K., Prodanova-Stefanova, V. T., Dincheva I., Marinova K., Stoyanova A., Psysicochemical, thermodynamic and thermal properties of linalyl acetate-ethanol-water system (2020)
10335 Tasheva S., Gandova V., Dobreva K., Prodanova-Stefanova, V. T., Dincheva I., Marinova K., Stoyanova A., Psysicochemical and thermodynamic properties of solutions of clary sage (Salvia sclarea L.) essential oil in ethanol-water system (2020)
10336 Проданова-Стефанова, В. Т., Добрева К., Стоянова А., Линалол и линалил ацетат – свойства и приложение: Кратък обзор. (2021)
10337 Gandova V., Tasheva S., Prodanova-Stefanova, V. T., Dobreva K., Dincheva I., Stoyanova A., Investigation of the thermodynamic and physicochemical properties of lavender oil (Lavandula angustifolia Mill.)-ethanol-water system (2021)
10338 Tasheva S., Gandova V., Prodanova-Stefanova, V. T., Marinova K., Dimov M., Dobreva K., Stoyanova A., Investigation of the thermodynamic and thermal properties of clary sage (Salvia sclarea L.) essential oil and its main components (2021)
10339 Проданова-Стефанова, В. Т., Млечнокисели продукти с етерично масло от кориандър (2023)
10340 Проданова-Стефанова, В. Т., Studies on the chemical composition of ethanol solutions of essential oils. 1. Clary sage (Salvia sclarea L.). (2023)
10341 Проданова-Стефанова, В. Т., Aроматични продукти от роза с приложение в хранителни продукти (2023)
10342 Prodanova-Stefanova, V. T., Characteristics of drinking water from the region of Sliven (2023)
10343 Проданова-Стефанова, В. Т., Брезата – алтернативен източник на биологично активни вещества и фитонутриенти (2023)
10344 Taneva I., Проданова-Стефанова, В. Т., Ултразвукова екстракция на плодове от арония (2023)
10345 Gandova V., Tasheva S., Marinova K., Dimov M., Dobreva K., Prodanova-Stefanova, V. T., Stoyanova A., Chemical composition, physicochemical and thermodynamic properties of lavender (Lavandula angustifolia Mill.) essential oil (2023)
10346 Prodanova-Stefanova, V. T., Dobreva K., Studies on the chemical composition of ethanol solution of lavender (Lavandula angustifolia Mill.) essential oil (2023)
10347 Nikolova I., Kostova I., Damyanova S., Prodanova-Stefanova, V. T., Koleva Y., Stoyanova A., Сomparative analysis and qualitative evaluation of Вulgarian yogurts (2023)
10348 Prodanova-Stefanova, V. T., Dobreva K., Koleva Y., Stoyanova A., Chemical composition of ethanol solutions of coriander essential oil for application in food products (2023)
10349 Todorov A., Gicheva P., Stoykova V., Karapetkov, S. M., Uzunov, H. V., Dechkova, S. V., Zlatev Z., Environmental Monitoring in Bus Transportation Using a Developed Measurement System (2023)
10350 Markovski, A. G., Genova Ts., Mircheva V., Skin diseases diagnosis by use of optical biopsy and Neural Networks in case of insufficient or low-quality data (2023)