Оригинал (Original)
Автори: Карапетков, С. М., Монева, И. К., Граменова, М. В., Узунов, Х. В.
Заглавие: Компютърна симулация на движението на автобус в завой
Ключови думи: стабилизиращ момент, кормилно управление

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 107, стр. стр. 41-44, 2014, България, ТУ-Варна, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Karapetkov, S. M., Moneva, I. K., Gramenova-Angelova, M. V., Uzunov, H. V.
  Title: Computer simulation of the automobile movement after defecting the steering control
  Keywords: stabilizing moment, wheele steering

  References

   Issue

   Mechanics of machines, issue 107, pp. 41-44, 2014, Bulgaria, TU-Varna, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание