Оригинал (Original)
Автори: Marinova, Iv., Илиева, Н. И.
Заглавие: A storage of carbon dioxide in geological formation.
Ключови думи: geological formation, storage of carbon dioxide

Библиография

  Издание

  ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS – SLIVEN, стр. стр. 110-116, 2021, България, Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven, ISBN ISSN 1311-2864
  Autors: Marinova, Iv., Ilieva, N. I.
  Title: A storage of carbon dioxide in geological formation.
  Keywords: geological formation, storage of carbon dioxide

  References

   Issue

   ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS – SLIVEN, pp. 110-116, 2021, Bulgaria, Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven, ISBN ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание, индексирана в национален референтен списък