Оригинал (Original)
Автори: Ламбов, С. И., Илиева, Н. И.
Заглавие: Учебно-тренировъчно помагало по химия.
Ключови думи: тестове, химия за инженери

Библиография

  Издание

  Учебно-тренировъчно помагало по химия, 2013, България,
  Autors: Lambov, S. I., Ilieva, N. I.
  Title: Teaching and training aid in chemistry.
  Keywords: tests, chemistry for engineers

  References

   Issue

   Teaching and training aid in chemistry., 2013, Bulgaria, Ed. of TU - Sofia

   Вид: ръководство