Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Г. Д., Софронов, Я. П., доц. д-р инж. Петко Събев.
Заглавие: ПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ФОРМООБРАЗУВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛAСТМАСИ
Ключови думи: CAD, CAE, конструиране, полимер, шприцформа, моделиране

Библиография

  Издание

  , 2021, България,
  Autors: Todorov, G. D., Sofronov, Y. P., Petko Sabev.
  Title: Computer Aided Design of Mold Tools And Plastic Components
  Keywords: CAD, CAE, конструиране, полимер, шприцформа, моделиране

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria,

   Вид: монография/части от монография