Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2021

Login

Registration

Информация

Контакти

Заявка за участие

Такса правоучастие

Важни дати

Научен комитет

Изисквания към докладите

Авторски права и публикацииона етика

Архив

1 май - 1 октомври 2021 г.- Подаване на заявки за участие в семинара

20 октомври 2021 г. -Регистрация на участниците

20-21 октомври 2021 г.- Провеждане на семинара по тематични направления

22 октомври- 30 ноември 2021 г.-Изпращане на готовите доклади
 
15 декември 2021г.- Изпращане на бележките и препоръките на рецензентите

30 декември 2021г.- Получаване на преработените доклади

31.януари 2022 г.- Публикуване на сборника с докладите от семинара

This page will be accessible until 28.02.2022

Other conferences/journals in the Conference/Journal Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2021.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.