Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2020


Login
Registration
Информация
Контакти
Заявка за участие
Такса правоучастие
Важни дати
Научен комитет
Изисквания към докладите
Авторски права и публикацииона етика
Архив
1 май - 1 октомври 2020 г.- Подаване на заявки за участие в семинара

20 октомври 2020 г. -Рефистрация на участниците

20-21 октомври 2020 г.- Провеждане на семинара по теметични направления

22 октомври- 30 ноември 2020 г.-Изпращане на готовите доклади
 
15 декември 2020г.- Изпращане на бележките и препоръките на рецензентите

30 декември 2020г.- Получаване на преработените доклади

31.януари 2021 г.- Публикуване на сборника с докладите от семинара

This page will be accessible until 28.02.2021

Other conferences in the Conference Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2020.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.