Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2021

Login

Registration

Информация

Контакти

Заявка за участие

Такса правоучастие

Важни дати

Научен комитет

Изисквания към докладите

Авторски права и публикацииона етика

Архив

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
 
ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР „ЧОВЕКЪТ – МЯРКА ЗА ВСИЧКИ НЕЩА? ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО“
Технически Университет София
Стопански факултет, катедра „Правни и хуманитарни науки“
 
 
Име, презиме и фамилия
………………………………………………………………………………………………….
Научна степен и академична длъжност или позиция (студент, докторант, друго) …………………………………………………………………………………………………..
Професионално направление и/или специалност
…………………………………………………………………………………………………..
Университет/научна организация и звено (факултет, институт, секция)
………………………………………………………………………………………...................
Телефон и e-mail за връзка
…………………………………………………………………………………………………...
Форма на участие
…………………………………………………………………………………………………...
Тематично направление
……………………………………………………………………...............................................
Тема на доклада
…………………………………………………………………………………………………
Съавтор/и
…………………………………………………………………………………….......................
Необходими технически средства за представянето
…………………………………………………………………………………………………
Анотация на доклада/научното съобщение
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

This page will be accessible until 28.02.2022

Other conferences/journals in the Conference/Journal Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2021.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.