Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2021

Login

Registration

Информация

Контакти

Заявка за участие

Такса правоучастие

Важни дати

Научен комитет

Изисквания към докладите

Авторски права и публикацииона етика

Архив

Почетен председател на Научния комитет:

проф. д.н. инж. Иван Кралов, Ректор на ТУ-София

Председател: 
проф. д-р Огнян Андреев, ТУ-София


Членове:

проф. д-р Йорданка Ангелова, ТУ-София 
проф. д-р Даниела Сотирова, ТУ-София
доц. д-р Йоана Павлова, ТУ-София
доц. д-р Орлин Маринов, ТУ-София
доц. д-р Хари Николов, ТУ-София
доц. д-р Росица Иванова, УНСС
доц. д-р Владислав Тодоров, ЛТУ
гл.ас. д-р Елена Петкова, ИЕФЕМ-БАН

This page will be accessible until 28.02.2022

Other conferences/journals in the Conference/Journal Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2021.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.