Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2020


Login
Registration
Информация
Контакти
Заявка за участие
Такса правоучастие
Важни дати
Научен комитет
Изисквания към докладите
Авторски права и публикацииона етика
Архив
Председател на Научния комитет:

проф. д-р инж. Огнян Андреев

Членове:
проф. д-р Даниела Сотирова, ТУ-София
проф. дпн Минчо Христов, ТУ-София
доц. д-р Йоана Павлова, ТУ-София
доц. д-р Йорданка Ангелова, ТУ-София
доц. д-р Орлин Маринов, ТУ-София
доц. д-р Хари Николов, ТУ-София
доц. д-р Росица Иванова, УНСС
доц. д-р Владислав Тодоров, ЛТУ
 

This page will be accessible until 28.02.2021

Other conferences in the Conference Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2020.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.