Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2020


Login
Registration
Информация
Контакти
Заявка за участие
Такса правоучастие
Важни дати
Научен комитет
Изисквания към докладите
Авторски права и публикацииона етика
Архив
Доц. д-р Йоана Павлова – e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg , ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 2, каб. 3233
 

This page will be accessible until 28.02.2021

Other conferences in the Conference Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2020.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.