Past events (last 6 months)

   Upcoming events

2024 International Conference on Information Technologies (InfoTech-2024)
2024 12-th International Scientific Conference COMPUTER SCIENCE
2024 XXXIII International Scientific Conference "Electronics ET2024", 17 - 19 September 2024
BALKANTRIB'24, 26 - 28 September 2024
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ , „80 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО“, 04 - 06 октомври 2024
Човекът - мярка за всички неща?Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество, 15 - 16 October 2024
32nd NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "TELECOM 2024", 21 - 22 November 2024
EL@RA CONFERENCE “Technologies and Techniques to Support Sustainable Education in the Academic Sphere”, 12 - 14 December 2024
Proceedings of the Technical University of Sofia