Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Iliev, G. L.
Title: Overview of Routing Algorithms for MCP with Single or Mixed Metric
Keywords: QoS, routing algorithm, MCP

References

    Issue
    , 2012, United Kingdom,

    Full text of the publication

    Вид: постер/презентация в международен форум

    Въведена от: проф. д-р Георги Любенов Илиев