Оригинал (Original)
Автори: Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П.
Заглавие: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОФИЛЕН БАРАБАН С Pro/ENGINEER
Ключови думи: CAD, CAM, CNC

Библиография

  Издание

  , 2010, България, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadjiiski, P. I., Kaldashev, T. P.
  Title: DESING AND MANUFACTURING OF HOLLOW DRUMS WITH Pro/ ENGINEER
  Keywords: CAD, CAM, CNC

  References

   Issue

   , 2010, Bulgaria, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.