Оригинал (Original)
Автори: Вълчева, Р. Б.
Заглавие: История на автомобилните навигационни устройства
Ключови думи: автомобилна навигация, история, развитие, GPS

Библиография

  Издание

  списание "Наука", том /, брой 3, стр. стр. 66, 2015, България, София, СУБ, ISSN 0861 3362

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Valtcheva, R. B.
  Title: Istoriya na avtomobilnite navigacionni ustrojstva
  Keywords: avtomobilna navigaciya, istoriya, razvitie, GPS

  References

   Issue

   Nauka, vol. 3, issue 3, pp. 66, 2015, Bulgaria, Sofia, SUB, ISSN 0861 3362

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание