Оригинал (Original)
Автори: Милушев, М. С., Филипов, Ф. Ф.
Заглавие: ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ЗА НАВИГАЦИЯ НА МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ
Ключови думи: mobile robot, microcontroller unit; mechatronics system; embedded control.

Библиография

  Издание

  ТУ-София, том 1, стр. стр. 74-94, 2015, България, София, ТУ-София, ISBN ISBN:978-619-167-153-3

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Milushev, M. S., Filipov, F. F.
  Title: RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGIES FOR INDOORS NAVIGATION
  Keywords: mobile robot, microcontroller unit; mechatronics system; embedded control.

  References

   Issue

   TU-Sofia, vol. 1, pp. 74-94, 2015, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISBN:978-619-167-153-3

   Full text of the publication

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание