Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц.
Заглавие: Пожарна безопасност на обекти в експлоатация
Ключови думи: пожарна безопасност

Абстракт: Разгледани са въпроси които определят правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти в експлоатация. Ръководството е предназначено основно за учебната дисциплина "Инженерна безопасност и охрана на труда" изучавана по магистърска програма в Технически университет София.

Библиография

  Издание

  Първо, брой 50, 2019, България, София, Копи принт груп, ISBN 978-619-90888-7-6
  Autors: Grozdanov, K. T.
  Title: Pozharna bezopasnost na obekti v eksploatatsia
  Keywords: pozharna bezopasnost

  Abstract: Razgledani sa vaprosi koito opredelyat pravilata i normite za pozharna bezopasnost na obekti v eksploatatsia. Rakovodstvoto e prednaznacheno osnovno za uchebnata distsiplina "Inzhenerna bezopasnost i ohrana na truda" izuchavana po magistarska programa v Tehnicheski universitet Sofia.

  References

   Issue

   Parvo, issue 50, 2019, Bulgaria, Sofia, Kopi print grup, ISBN 978-619-90888-7-6

   Вид: ръководство