Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Антонов, С. И.
Заглавие: Механика на флуидите
Ключови думи: ПРОСТИ И СЛОЖНИ ТРЪБОПРОВОДИ

Абстракт: В книгата са изложени някои въпроси от механиката на флуидите. Разгледани са в малко подруг ракурс. На първо място е изводът на основните уравнения в механиката на флуидите, на уравненията на Карман и на Рейнолдс.

Библиография

  Издание

  , брой 100, стр. стр. 71, 2016, България, София, „Александра Бакиев“ ЕООД, ISBN 978-954-92423-3-1
  Autors: Grozdanov, K. T., Antonv, I. S., Antonv, S. I.
  Title: Mehanika na fluidite
  Keywords: PROSTI I SLOZhNI TRABOPROVODI

  Abstract: V knigata sa izlozheni nyakoi vaprosi ot mehanikata na fluidite. Razgledani sa v malko podrug rakurs. Na parvo myasto e izvodat na osnovnite uravnenia v mehanikata na fluidite, na uravneniyata na Karman i na Reynolds.

  References

   Issue

   , issue 100, pp. 71, 2016, Bulgaria, Sofia, „Aleksandra Bakiev“ EOOD, ISBN 978-954-92423-3-1

   Вид: учебник