Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Цанков, П. Г.
Заглавие: Сборник примерни задачи и тестови въпроси по „Приложна механика на флуидите”
Ключови думи: примерни задачи и тестови въпроси.Приложна механика на флуидите

Абстракт: Сборникът с примерни задачи и тестови въпроси е предназначен за студентите-магистри, изучаващи дисциплината „Приложна механика на флуидите” от ВСУ „Ч. Храбър” ; ТУ – София ; ТУ – ИПФ - Сливен. Решаването на задачите и разработването на въпросите е възможно само при помощта на учебните пособия по дисциплината : И.Антонов „Приложна механика на флуидите” ; И.Антонов, А,Терзиев, Р.Величкова „Учебно пособие по Приложна механика на флуидите”. В сборника са дадени няколко решени задачи с цел да се покаже методиката на решаването с употреба на съответните зависимости взети от упоменатите издания

Библиография

  Издание

  Електронно издание, 2012, България, София, http://mfantonov.com/index.html
  Autors: Grozdanov, K. T., Antonv, I. S., Tsankov, P. G.
  Title: Sbornik primerni zadachi i testovi vaprosi po „Prilozhna mehanika na fluidite
  Keywords: primerni zadachi i testovi vaprosi.Prilozhna mehanika na fluidite

  Abstract: Sbornikat s primerni zadachi i testovi vaprosi e prednaznachen za studentite-magistri, izuchavashti distsiplinata „Prilozhna mehanika na fluidite” ot VSU „Ch. Hrabar” ; TU – Sofia ; TU – IPF - Sliven. Reshavaneto na zadachite i razrabotvaneto na vaprosite e vazmozhno samo pri pomoshtta na uchebnite posobia po distsiplinata : I.Antonov „Prilozhna mehanika na fluidite” ; I.Antonov, A,Terziev, R.Velichkova „Uchebno posobie po Prilozhna mehanika na fluidite”. V sbornika sa dadeni nyakolko resheni zadachi s tsel da se pokazhe metodikata na reshavaneto s upotreba na saotvetnite zavisimosti vzeti ot upomenatite izdania

  References

   Issue

   Elektronna izdanie, 2012, Bulgaria, Sofia, http://mfantonov.com/index.html

   Вид: ръководство