Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц.
Заглавие: Modelling of occurrence and spread of fire in RTV
Ключови думи: fire, road accidents, thermal and gas dynamics, statistic data, mathematical model

Абстракт: Statistic data shows that in 3% of road accidents might occur fire. On the other hand, about 30 percent of fires are due to car accidents. This article presents a mathematical model based on thermal and gas dynamics that are based on fire in car.

Библиография

  Издание

  Научн трудове, том Том 55, серия 1.2, стр. стр. 244, 2016, България, Русе, Русенски университет, ISSN 1311-3321

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Grozdanov, K. T.
  Title: Modelling of occurrence and spread of fire in RTV
  Keywords: fire, road accidents, thermal and gas dynamics, statistic data, mathematical model

  Abstract: Statistic data shows that in 3% of road accidents might occur fire. On the other hand, about 30 percent of fires are due to car accidents. This article presents a mathematical model based on thermal and gas dynamics that are based on fire in car

  References

   Issue

   Nauchni trudove, vol. Tom 55, seria 1.2, pp. 244, 2016, Bulgaria, Ruse, Rusenski universitet, ISSN 1311-3321

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум