Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц.
Заглавие: Разпространение и въздействие на радиационния топлообмен при пожари на автомобили
Ключови думи: Радиационен топлообмен, пожар, автомобили

Абстракт: Радиационният топлообмен при пожар на автомобили, особено в паркинги и гаражи, представлява основен фактор за тяхното разпространение.

Библиография

  Издание

  СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ, том 54, брой 1, стр. стр. 196-201, 2015, България, Русе, ISSN 1311-3321
  Autors: Grozdanov, K. T.
  Title: Razprostranenie i vazdeystvie na radiatsionnia toploobmen pri pozhari na avtomobili
  Keywords: Radiatsionen toploobmen, pozhar, avtomobili

  Abstract: Radiatsionniyat toploobmen pri pozhar na avtomobili, osobeno v parkingi i garazhi, predstavlyava osnoven faktor za tyahnoto razprostranenie.

  References

   Issue

   SBORNITsI S DOKLADI, vol. 54, issue 1, pp. 196-201, 2015, Bulgaria, Ruse, ISSN 1311-3321

   Вид: публикация в международен форум