Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц., Карапетков, С. М., Антонов, И. С.
Заглавие: Развитие на пожар при лек автомобил с отчитане въздействието на вятъра
Ключови думи: пожар, вятър

Абстракт: Пожарите възникващи при леки автомобили било то при пътнотранспортни произшествия (ПТП) или умишлен палеж може да се разглежда като конвективно течение разпространяващо се в свободна среда. Това налага отчитане на условията в тази среда температура и скорост на вятъра.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2015, България, Сливен
  Autors: Grozdanov, K. T., Karapetkov, S. M., Antonov, I. S.
  Title: Razvitie na pozhar pri lek avtomobil s otchitane vazdeystvieto na vyatar
  Keywords: pozhar, vyatar

  Abstract: Pozharite vaznikvashti pri leki avtomobili bilo to pri patnotransportni proizshestvia (PTP) ili umishlen palezh mozhe da se razglezhda kato konvektivno techenie razprostranyavashto se v svobodna sreda. Tova nalaga otchitane na usloviyata v tazi sreda temperatura i skorost na vyatara

  References

   Issue

   NAUChNA KONFERENTsIA S MEZhDUNARODNO UChASTIE, 2015, Bulgaria, Sliven

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание