Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц.
Заглавие: Изменение на параметрите на конвективни струи по траекторията им
Ключови думи: конвективна струя, числено решение, основни параметри на струята

Абстракт: При наличие на вятър траекторията на конвективната високотемпературна струя изкривява траекторията си. В този случай основните параметри на течението се определят по дължина на изкривената ос на струята.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, том 2, стр. стр. 84, 2015, България, Созопол, Печатна база ТУ София, ISSN 1314-5371
  Autors: Kamen, E. T.
  Title: Izmenenie na parametrite na konvektivni strui po traektoriyata im
  Keywords: konvektivna struya, chisleno reshenie, osnovni parametri na struyata

  Abstract: Pri nalichie na vyatar traektoriyata na konvektivnata visokotemperaturna struya izkrivyava traektoriyata si. V tozi sluchay osnovnite parametri na techenieto se opredelyat po dalzhina na izkrivenata os na struyata.

  References

   Issue

   NAUChNA KONFERENTsIA S MEZhDUNARODNO UChASTIE, vol. II, pp. 84, 2015, Bulgaria, Sozopol, Pechatna baza TU Sofia, ISSN 1314-5371

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание