Оригинал (Original)
Автори: Грозданов, К. Ц.
Заглавие: Въведение в теорията на пожарите, възникващи при моторни превозни средства,
Ключови думи: пожари, пожарна опасност при моторни превозни средства, възпламеняване, математически модел

Абстракт: В работата се прави анализ на основните положения в теорията на пожарите. възникващи при моторни превозни средства.

Библиография

  Издание

  ЕМФ, том 2, стр. стр. 52, 2014, България, Созопол, Печатна база ТУ София
  Autors: Kamen Tsvetanov Grozdanov, E. K.
  Title: Vavedenie v teoriyata na pozharite, vaznikvashti pri motorni prevozni sredstva
  Keywords: pozhari, pozharna opasnost pri motorni prevozni sredstva, vazplamenyavane, matematicheski model

  Abstract: V rabotata se pravi analiz na osnovnite polozhenia v teoriyata na pozharite. vaznikvashti pri motorini prevozni sredstva.

  References

   Issue

   EMF, vol. II, pp. 52, 2014, Bulgaria, Sozopol, Pechatna baza TU Sofia

   Вид: пленарен доклад в международен форум