Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – трета част
Ключови думи: Плъзгащи средни, валутни курсове, технически анализ на валутните пазари

Абстракт: На достъпен език и накратко са запознати ученици и неспециалисти с понятията технически анализ на валутните пазари, свещички, четири вида дневни валутни курсове, четири вида опорни точки, плъзгащи средни в техническия анализ, като са разгледани и сравнени различни видове от последните (и тук са четири вида основно).

Библиография

  Издание

  сп. „Математика плюс“, том 25 (97), брой 1, стр. стр. 51 – 56, 2017, България, София, на ВУЗФ, ISSN 0861-8321

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velchev, A. P.
  Title: Moving averages in technical analyse of FOREX - third part
  Keywords: Moving averages, technical analyse, pivot points, FOREX

  Abstract: Four types of daly value rates, pivot points and moving averages in technical analysys of FOREX are considered here. The publication is in three parts - this is the third one. School students, non-economists, parents and math-teachers can easily understand the meaning of all mentioned economic concepts and their terms.

  References

   Issue

   Journal for pedagogy of mathematics, Mathematics plus, vol. 25, issue 1, pp. 51 – 56, 2017, Bulgaria, Sofia, VUZF publishing house, ISSN 0861-8321

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание