Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – втора част
Ключови думи: валутни курсове, плъзгащи средни, технически анализ на валутни пазари

Абстракт: В трите части на тази статия (настоящата част е втора), на достъпен език и накратко, са запознати ученици и неспециалисти с понятията технически анализ на валутните пазари, свещички, четири вида дневни валутни курсове, четири вида опорни точки, плъзгащи средни в техническия анализ, като са разгледани и сравнени различни видове от последните (и те са основно четири на брой).

Библиография

  Издание

  сп. „Математика плюс“, том 23 (92), брой 4, стр. стр. 50 – 55, 2015, България, София, на ВУЗФ, ISSN 0861-8321
  Autors: Velchev, A. P.
  Title: Moving averages in the technical analisys of FOREX - part two
  Keywords: Moving averages, technical analisys, FOREX

  Abstract: Four types of daly value rates, pivot points and moving averages in technical analysys of FOREX are considered in the three parts of this article - this is the second part. School students, non-economists, parents and math-teachers can easily understand the meaning of all mentioned economic concepts and their terms.

  References

   Issue

   Journal for Pedagogics of Mathematics, Mathematiks plus, vol. 23 (92), issue 4, pp. 50 – 55, 2015, Bulgaria, Sofia, Publishing house of VUZF, ISSN 0861-8321

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание