Оригинал (Original)
Автори: Велчев, А. П.
Заглавие: Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари
Ключови думи: валутни курсове, плъзгащи средни, технически анализ, валутни пазари

Абстракт: В трите части на тази статия (настоящата част е първа), на достъпен език и накратко, са запознати ученици и неспециалисти с понятията технически анализ на валутните пазари, свещички, четири вида дневни валутни курсове, четири вида опорни точки, плъзгащи средни в техническия анализ, като са разгледани и сравнени различни видове от последните (и те са основно четири на брой).

Библиография

  Издание

  сп. Математика плюс, том 23 (90), брой 2, стр. стр. 41 – 47, 2015, България, София, на ВУЗФ, ISSN 0861-8321
  Autors: Velchev, A. P.
  Title: Moving averages in technical analyse of FOREX
  Keywords: Moving averages, technical analyse, FOREX

  Abstract: Four types of daly value rates, pivot points and moving averages in technical analysys of FOREX are considered in the three parts of this article - this is part one. School students, non-economists, parents and math-teachers can easily understand the meaning of all mentioned economic concepts and their terms.

  References

   Issue

   Journal for Pedagogy of Mathematics, Matematics plus, vol. 23 (90), issue 2, pp. 41 – 47, 2015, Bulgaria, Sofia, Publishing house of VUZF, ISSN 0861-8321

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание