Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Dimitrov A. D., Dimitrov, K. L.
Title: Method for design of system for magnetotherapy using “running” random low
Keywords: magnetotherapy low frequency magnetic field

Abstract: The systems for magnetotherapy, which use running low frequency magnetic field are new generation of systems for magnetotherapy. It is well known that familiarization of patients with parameters of external influence is a big disadvantage of systems for physiotherapy. This problem can be avoided in systems for low frequency magnetic field by running of this field around the human body. The possibility for simultaneously influence of low frequency magnetic field on different part of the human body is one additional advantage of systems for magnetotherapy, using moving magnetic field. The basic requirements and method for design of above mentioned system for magnetotherapy is described in the paper.

References

  1. Димитров, Д. Ц., 2005, Изследване на пространствената конфигурация на нискочестотно магнитно поле в магнитотерапията, Електроника и Електротехника, Volume 9-10, pp. pp.38-43
  2. Конов, К., Димитрова М., Попов А., 1984, Импулсни схеми, София, Техника
  3. Димитров Д., Тодорова В., 2007, Изследване на пространствената конфигурация на нискочестотно импулсно магнитно поле на поясен индуктор, Физикална медицина, рехабилитация,здраве, Volume 3, pp. pp.11-13
  4. Khudaverdyan, S., Grigoryan, G., 1999, Detectors of Electromagnetic Radiation, Journal of Applied Electromagnetism, Volume Vol. 2, No. 2, pp. pp.31-38

Issue
CEMA'13, vol. 1, 2013, Bulgaria, King, ISSN 1314-2100

Copyright King

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание

Въведена от: доц. д-р Калин Лъчезаров Димитров