Оригинал (Original)
Автори: Иванова, Т. И., Иванова, М. С.
Заглавие: Actualization of a Course Library through Influential Twitter Knowledge
Ключови думи: Twitter Knowledge

Библиография

  Издание

  , 2012, Франция,
  Autors: Ivanova, T. I., Ivanova, M. I.
  Title: Actualization of a Course Library through Influential Twitter Knowledge
  Keywords: Twitter Knowledge

  References

   Issue

   , 2012, France,

   Вид: публикация в международен форум