Оригинал (Original)
Автори: Иванова, Т. И.
Заглавие: A RECOMMENDATION SYSTEM FOR ONTOLOGY SEARCHING AND REUSE
Ключови думи: ontology

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 167-176, 2013, България,
  Autors: Ivanova, T. I.
  Title: A RECOMMENDATION SYSTEM FOR ONTOLOGY SEARCHING AND REUSE
  Keywords: ontology

  References

   Issue

   , pp. 167-176, 2013, Bulgaria,

   Вид: публикация в международен форум