Оригинал (Original)
Автори: Иванова, Т. И.
Заглавие: An Information Model for Ontology Searching and Reuse
Ключови думи: ontology

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 177-187, 2013, България,
  Autors: Ivanova, T. I.
  Title: An Information Model for Ontology Searching and Reuse
  Keywords: ontology

  References

   Issue

   , pp. 177-187, 2013, Bulgaria,

   Вид: публикация в международен форум