Autors: Ivanova, T. I.
Title: Assessing Ontology Alignment Quality – Analysis and Recommendations
Keywords: Ontology Alignment

References

    Issue

    , 2020, Bulgaria,

    Цитирания (Citation/s):
    1. Multiple-Ontology Developing for Thai Dessert from Scraps of Thai Vegetable Carving Arts - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus