Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В., Масалова В. А.
Заглавие: Проектиране на ефекти в облекла, изработени от десени на райе и каре
Ключови думи: облекла, конфекция, райе, каре

Абстракт: В статията се разглеждат основните и често срещаните ефекти при проектиране на моделните конструкции за десени на райе и каре. Това са следните ефекти: ефект „огледален ъгъл“; ефект „разгънат ъгъл“; ефект „изчислен ъгъл“; ефект „инвертация“; ефект „запазване и промяна на повтора“; ефект „симетрично разполагане в изделието на асиметрично райе“; ефект „промяна в праволинейността на райето“. Описани са правилата за конструктивно моделиране при компютърно проектиране на облекла от този тип тъкани в CAD системата AutoCAD с цел недопускане на грешки, водещи до появата на не напасване на ивиците на десена.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил-облекло”, брой 3, стр. стр. 72-78, 2011, България, София, ISSN 1310-912
  Autors: Sivova, M. V., Masalova V. A.
  Title: Types of connecting the drawings of the fabric with strips and cells on clothes seams
  Keywords: clothes, fabric, strip, cell

  Abstract: When the fabric with strips and cells is used for clothes design, several types of connecting the strips on seams can be realized: straight continuation of strips; connection of strips with given shift; mirror-like connection of strips; connection of strips with different width. The calculations will be presented to provide these types of connections. Also, the methods of designing other visual effects with multiple seams and fabrics with strips will be reviewed.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 3, pp. 72-78, 2011, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912

   Вид: статия в списание